Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klima, næring eller ernæring – må vi velge?

Skal vi ha dårlig samvittighet for å spise rødt kjøtt?

Et Norwegian-fly fra New York går inn for landing på Gardermoen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Et Norwegian-fly fra New York går inn for landing på Gardermoen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Det er hardt å være trendy: Som klimaopptatte forbrukere bør vi etter sigende legge om kostholdet til helt vegansk, kanskje vegetarianer (for vi liker jo egg og ost) eller kan vi nøye oss med fleksitarianer eller pescetarianer?

Aftenposten forteller oss at «rødt kjøtt stinker», og at det er forbundet med høy status å ta ansvar for klimaet og velge vekk kjøtt. Trenger vi å ha dårlig samvittighet for å spise rødt kjøtt?

Norsk landbruk er i kontinuerlig utvikling og omstilling. Vi er enige i at vi må spise mer frukt og grønt, men det må ikke settes likhetstegn til at vi må kutte ut rødt kjøtt og at kua er det store problemet i et globalt miljøperspektiv.

I 2050 blir vi 10 milliarder mennesker, og vi må tilpasse oss for å brødfø den voksende befolkningen. Da må alle land produsere mat på sitt ressursgrunnlag ut ifra de naturgitte forutsetningene. Norge har 10 millioner dekar dyrket mark, hvorav 7 millioner dekar kun er egnet til grasproduksjon. Det blir til mat for dyr som lager melk og kjøtt.

Annonse

Drøvtyggeren er den arten som mest effektivt kan konvertere gras til høyverdig protein. Det finnes altså ingen alternativ produksjon på disse arealene enn melk- og kjøttproduksjon. Det å slutte å produsere rødt kjøtt, vil medføre brakklegging av areal, fraflytting fra distriktene og sentralisering. Dette vil sette oss i en dårligere posisjon til å brødfø vår andel av de 10 milliarder menneskene.

Det er en dårlig løsning på verdens klimaproblem at andre land skal få ansvaret for å brødfø oss. Det er viktig at Norge videreutvikler sine strategier for hvordan vi skal mette egen befolkning basert på egne ressurser så lang det er mulig.

Skal vi ta essensen i kjøttkritikken bokstavelig så får det store konsekvenser for norsk næringsliv. Ikke bare må norsk jordbruksproduksjon reduseres kraftig, dette får også alvorlige ringvirkninger for norsk næringsmiddelindustri og arbeidsplasser.

Å gå inn for en radikal omlegging av norsk landbruk, og redusere produksjon av rødt kjøtt av klimamessige årsaker vil det bety at vi må basere oss på en voldsom import av mat. Norge har god kjøpekraft, og vil lett utkonkurrere de fleste andre nasjoner for å dekke ernæringsråd uten kjøtt.

Vi er ikke enige i at å slutte å spise rødt kjøtt løser klimautfordringene. Det er ei avsporing av debatten. Hvis du virkelig vil ta et krafttak for miljøet, så avlys din planlagte storbyweekend.

En flytur tur/retur Norge-USA tilsvarer omtrent sju års forbruk av melk og storfekjøtt. Vi anbefaler at du heller legger turen innenlands, oppsøk gjerne en av de 13 sertifiserte bærekraftige reisemålene, som Inderøy eller Røros. Kos deg med lokal produsert mat og lokal drikke til, for lokal mat med identitet er faktisk trendy!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Mange års avvirkning har gått overende