Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klart for ulvejakt i ulvesonen

Det er på tide å åpne for lisensfelling også i ulvesonen.

Ulvejakt skaper som vanlig sterke følelser, men nå er det på høy tid å skyte mer ulv, skriver leserbrevforfatterne. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix
Ulvejakt skaper som vanlig sterke følelser, men nå er det på høy tid å skyte mer ulv, skriver leserbrevforfatterne. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Flertallet på Stortinget har bestemt hvor mye ulv vi skal ha i Norge. Den norske delen av den skandinaviske ulvebestanden ligger nå godt over Stortingets vedtatte bestandsmål, som er 4-6 årlige ulvekull som skal fødes i Norge og grenserevir hvert år. I fjor ble det dokumentert 10,5 kull i Norge. 8,5 yngling etter uttak. Altså godt over bestandsmålet. De siste 10 årene har antallet flokker og par mer enn doblet seg.

Rovviltnemndene har i år fattet vedtak om lisensfelling av tre flokker innenfor ulvesonen som er et minimum for å komme innenfor Stortingets fastsatte bestandsmål. Gitt at disse vedtakene overlever Klima- og miljødepartementets klagebehandling, så vil det ifølge Miljødirektoratets faglige vurderinger allikevel være igjen nok ulv til å fylle bestandsmålet.

Alle som har fulgt ulvedebatten de siste årene vet at dette har vært en sterkt følelsesdrevet debatt preget av uforsonlighet fra mange av de involverte. Det var derfor positivt at et flertall på Stortinget klarte å enes om et felles ulveforlik, som forsøkte å balansere det å ha ulv i Norge opp mot behovet for en aktiv og medvirkende regulering av ulvestammen.

Vi i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) forsøker å støtte opp om vedtatt politikk på en konstruktiv måte. Dessverre finnes det krefter som Siri Martinsen i Noah som fortsetter å piske på fra skyttergraven. I et leserinnlegg sendt landets aviser påstår hun at jakta er uakseptabel, og på vanlig vis fra den kanten er argumentasjonen lite holdbar.

Annonse

Hennes uttalelser om at stortingspolitikerne har et «trangsyn på ville dyr» tjener ikke annet enn å spisse debatten. Å ta 60 prosent Norges befolkning til inntekt for Noahs syn fordi de har sagt at de vil ha ulv i norsk natur er både frekt og feilaktig. Det er ulvejegere som forsvarer at ulven skal være i norsk natur, men som samtidig mener at den skal kunne forvaltes gjennom jakt, som andre viltarter. For å dra en sammenligning: at du er elgjeger betyr ikke at du er mot elg.

Martinsen tillegger ulvesonen et helt feilaktig formål i sitt innlegg. Det har aldri vært Stortingets intensjon å opprette et ulvereservat, eller det Martinsen ynder å kalle «beskyttelsessone». Da hadde de vedtatt nettopp det. Den såkalte ulvesonen er en forvaltningssone for ynglende ulv. Forvaltning er stikkordet her og i det ligger den åpenbare muligheten for å redusere en bestand som har vokst seg for stor. Dit er vi kommet nå.

Det bekrefter Rovdata, som er den offentlige leverandøren av bestandsstatus for forvaltningen. Nå må Noah slutte å tulle med tall og begreper. Vi trenger ikke begrepskluss og flåsete påstander, vi trenger en avbalansert tilnærming til den vanskelige oppgaven det er å forvalte ulv.

Tiden er overmoden for å åpne for lisensfelling innenfor ulvesonen.

NJFF forventer at departementet følger opp sitt ansvar i klagebehandlingen og opprettholder rovviltnemndenes vedtak, og at til og med Noah og Martinsen klarer å se verdien i å følge opp og forholde seg til demokratisk fattede vedtak. Ulven blir ikke utryddet fra norsk natur med uttaket som rovviltnemndene har vedtatt. De fellingsvedtakene som ligger på bordet er gode, nødvendige og oppfyller kravene i internasjonale forpliktelser, nasjonalt lovverk og god naturforvaltning.

Signalet fra våre folkevalgte er klokkeklart: Ulven skal forvaltes, det skal skje både i og utenfor ulvesonen – og det skal skje nå.

Neste artikkel

Trugsmål mot ulvejeger er uakseptabelt