Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kjøttfri jul?

Det er feil retning å avvikle norsk kjøttproduksjon, slik Oslo Unge Venstre vil.

Norsk julemat? Tofurky - kalkuninspirert tofu som blir laget av blant annet soya - kan være et alternativ for veganere. Foto: Tofurky Marketing

Oslo Unge Venstre har uttalt på sine nettsider at de ønsker å avvikle norsk kjøttproduksjon, med hensyn til dyrevelferd og fordi det å produsere kjøtt er lite klimavennlig. Dette er en helt feil retning å gå.

For å begynne med klimaaspektet. Har Oslo Unge Venstre tenkt på at gress binder opp karbon gjennom fotosyntesen og med det omgjør drivhusgassen CO2 til oksygen? Gress er også et godt vekstskifte og bidrar til et godt og næringsrikt jordsmonn. Her er det helt klart en miljøgevinst. Drøvtyggerne kan på en unik måte omgjøre den energien som finnes i gress til noe vi mennesker kan nytte oss av, nemlig kjøtt og melk.

Oslo Unge Venstre snakker også om at bønder skal få overgangsubsidier for å gå over fra animalsk til vegetabilsk matproduksjon. Det er ingen hemmelighet at det er mange steder i Norge det ikke er mulig å drive annet jordbruk enn det som er basert på gress. Det er snakk om å utnytte ressurser der de finnes.

Det er i mange områder ikke mulig å drive med noe annet enn gress-basert matproduksjon, grunnet topografi og klima. Det går rett og slett ikke an å legge om til rasjonell og lønnsom vegetabilsk produksjon. Det vil da si i praksis at bønder må legge ned. Arbeidsplasser og verdiskapning særlig i distriktene går tapt.

Gjennom drøvtyggerne kan vi faktisk utnyttet gresset til å med på fjellet. Det sier seg selv at vi ikke kan dyrke poteter på Hardangervidda, men kuer og sauer kan utnytte det gresset som vokser der. Beiting er også med på å skape god dyrevelferd.

Annonse

Norge ligger helt i toppen av verdensstatistikkens når det gjelder lite bruk av antibiotika i husdyrproduksjon. Det er et klart bevis på friske og sunne norske husdyr. Er ikke det bra? Vi har også et mattilsyn som har et strengt regelverk for å sikre god dyrevelferd. Gjennom de små norske besetningene greier den norske bonden å se sine produksjonsdyr på en god måte. Bonden har gode forutsetninger for å skape trivsel og et godt liv for dyra.

Denne saken handler også om beredskap og matforsyning. Det er ingen tvil om at hvis gressresursene ikke skal utnyttes går den norske selvforsyningsgraden drastisk ned. Hva fører det til? Det fører til mer import. Er det bra? Er det bra at vi skal ta av andres matfat? Det er helt klart at det hjelper ikke å ha mye penger hvis vi ikke får kjøpt noe mat for dem.

Si vi har en importavtale med et land hvor det blir uår for eksempel. Da kan Ola Nordmann ha så mye penger og avtaler han bare vil, men det landet vi har avtaler med eksporterer ikke mat så dets egen befolkning må sulte. Det sier seg selv!

Når det viser seg at kortreist kjøttproduksjon har en miljøgevinst og at den norske dyrevelferden er god, skal vi da kutte ut kjøttproduksjon? Svaret er helt opplagt nei.

Gjennom å opprettholde norsk kjøttproduksjon sikrer vi oss noe av den reneste maten i verden. Det beste av alt. Maten er kortreist! Hvis vi opprettholder den norske kjøttproduksjonen sikrer vi at de dyra som blir menneskemat i Norge er noen av de dyra som har det best i hele verden.

Betyr ikke friske dyr god dyrevelferd? Vi sikrer også en god og sikker matforsyning til det norske folk. I en verden med en stadig økende befolkning er det rett og slett uetisk og ikke produsere så mye mat som over hode mulig selv.

Vi må opprettholde kjøttproduksjonen folkens. Vi kan vel være enige om at det hadde for eksempel blitt ei trasig jul uten kjøtt.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Jeg er en ekte dyreverner – 365 dager i året