Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kjedenes egne merkevarer og lokalmat – et spill på Virkes premisser?

Greit at Virke er kjedenes organisasjon, men det burde være mulig å ta særlige hensyn til de små og lokale produsentene.

Krever svar: Frode Kristensen i Salgslaget ber om svar fra Virkes Vibeke Andersen. Foto: Mostphotos
Krever svar: Frode Kristensen i Salgslaget ber om svar fra Virkes Vibeke Andersen. Foto: Mostphotos

Bransjedirektør for dagligvare i Virke, Vibeke Andersen, skriver igjen 18. mai om kjedenes egne merkevarer (EMV), et slags «svar» på blant annet min kommentar til det hun skrev den 5. mai under tittelen «Politisk feilmedisinering i dagligvarebransjen».

Jeg er usikker på hvordan bemerkningen om at «Frode Kristensen i Salgslaget AS har også kommet på banen» skal forstås, men Andersen antyder med den at hun sitter for langt unna banen til å kunne gjenkjenne spillere som har spilt en stund.

I hennes «svar» er det to mangler: Først slår det meg at Andersen overhodet ikke toucher inn på noe av det jeg skrev, og hun besvarer heller ingen spørsmål. Dette imøteses. I tillegg mener Andersen at det «blir både upresist og for enkelt» når jeg mener at hun «legger til grunn at lokalmaten er best tjent med dagligvarekjedene og vekst». Hva som er det upresise og forenklede må Andersen forklare.

Jeg kommenterte Andersens påstand om at EMV «gir markedsmuligheter til små og mellomstore leverandører som de ellers ikke ville ha hatt». Hun utdyper ikke påstanden og svarer heller ikke på mitt spørsmål om hvorfor kjedene gir et lokalt produkt bedre markedsmuligheter som EMV enn om det bærer produsentens navn. Svaret imøteses.

Andersen skriver videre at «i den pågående debatten er det viktig å minne om at det er konkurransen, og ikke konkurrentene, som skal beskyttes og styrkes». Og at hennes mål er «bedre konkurranse, lavere priser og best mulig vareutvalg». Greit at Virke er kjedenes organisasjon, men det burde være mulig å ta særlige hensyn til de små og lokale produsentene.

Hvordan skal Andersen ellers få «best mulig vareutvalg» hvis disse forsvinner. At «lavere pris» og «best mulig vareutvalg» gjøres til to sider av samme sak, viser at Andersen vil ha faglig nytte av å ta noen produsentmøter, ikke minst om den spesielle verdikjeden for lokale produsenter slik jeg beskrev den i min kommentar. Har Andersen noe syn på dette?

Andersen avslutter med et spørsmål om «Senterungdommens og Salgslagets påstander om mine motiver skyldes at det jeg peker på ikke passer inn i den fortellingen de ønsker å fortelle om EMV». Jeg har problemer med å forstå hva Andersen mener med dette, og ber om hennes forklaring, spesielt på hva hun mener er Salgslagets fortelling.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Michelin – og alle de andre matopplevelsene