Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kjære Trygve

Tar du en tur til Repparfjord for å møte oss som kjemper for rene fjorder og primærnæringer?

I teltleir: Gina Gylver og Ragnhild Haarstad inviterer Sp-lederen til å ta seg en tur. Foto: Privat
I teltleir: Gina Gylver og Ragnhild Haarstad inviterer Sp-lederen til å ta seg en tur. Foto: Privat

I skrivende stund sitter vi i en røykfylt lavvo mens vinden uler på utsiden. Vi holder vakt for å hindre gruveoppstart på Markopneset, en industritomt på bredden av Repparfjord i Finnmark.

På samisk heter denne fjorden Riehpovuotna. Det betyr Stakkarsfjorden.

Sjelden har vel et navn vært så riktig. For dersom gruveselskapet Nussir ASA får viljen sin, vil fjorden begraves under 30 millioner tonn giftig gruveslam.

Samtidig vil de nærliggende reinbeitedistriktene miste store beitearealer, som for mange vil gjøre det umulig å fortsette. En giftig fjord og en tapt kultur.

Annonse

En av Senterpartiets hovedparoler er matproduksjon i hele landet. Vel, her ved Repparfjord kjemper vi for arbeidsplasser innen to viktige primærnæringer: fisket og reindrifta. Hele sommeren er det protestleir ved fjorden, med deltakere mellom 13 og 73 år. Byfiser og bygdefanter. Fra Sørlandskysten til Hammerfest. Fiskere, reindriftsutøvere, forskere, kunstnere, studenter, ungdomsskoleelever og alt i mellom.

Men til tross for at saken engasjerer så bredt, savner vi stortingspolitikere. Derfor inviterer vi deg, Trygve Slagsvold Vedum, til å tydeliggjøre både ditt og Senterpartiets standpunkt i en av høstens viktigste saker.

Denne uken skal du på valgkampåpning i Hammerfest, der dere blant annet skal snakke om kortreist fiskeri. Da inviterer vi deg til protestleiren på Markopp for å høre fra lokale fiskere om hvordan gruva vil påvirke deres liv og arbeidsplass. Vi stiller med bål, kaffe og lokalprodusert mat.

Gode råvarer og sterke primærnæringer vil bli stadig viktigere i tiårene som kommer, i en verden preget av økende usikkerhet. Ren natur er en knapp ressurs, og vi som er unge i dag kan ikke ta dette som en selvfølge. Vi bekymrer oss for matsikkerhet, ekstremvær og naturkrise.

For urfolk er situasjonen enda mer akutt – de rammes hardere av klimaendringene og deres områder er under sterkt press fra alle kanter.

Så kjære Vedum. Vi er to 20-åringer som har toget og haiket nesten 2000 km for å være ved Repparfjord i sommer. Vi håper du vil kjøre 40 minutter fra Hammerfest, der du skal være på valgkamp denne uken, for å komme innom og møte oss som kjemper for rene fjorder, bærekraftige primærnæringer og urfolksrettigheter.

Neste artikkel

Ressursene må sikres – der de ligger