Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kastrering av gris

Medisineringen av gris ved kastrering er ikke "feil", men faglig begrunnet.

Forsvares: Medisinpraksis i svineholdet er ikke feil, skriver innsenderen. Foto: Bjarne B. Aase
Forsvares: Medisinpraksis i svineholdet er ikke feil, skriver innsenderen. Foto: Bjarne B. Aase

I Nationen 27. juli påstås det at Mattilsynet har funnet «feil» bruk av bedøvelsesmiddel ved kastrasjon av gris hos alle de 21 veterinærene som Nationen har bedt om saksinnsyn i. Dette brukes som «dokumentasjon» på at norske veterinærer ikke har gode og oppdaterte rutiner for smertelindring ved kastrering.

Veterinærforeningen presiserer at det er gjennomgående enighet i fagmiljøene om at kombinasjonen lidokain-adrenalin er den best egnede for kastrasjon av gris, slik som veterinær Per Kristian Groseth påpeker i sitt debattinnlegg i Nationen.

Annonse

De to preparatene som markedsføres i Norge til dette formålet er ikke like godt egnet, fordi prokain, som er et av virkestoffene i disse, kan gi mer blødninger.

Veterinærforeningen mener det ikke er «feil» av veterinærene som bruker lidokain-adrenalin å bruke dette så lenge de kan vise til en faglig begrunnelse (økt blødningstendens) for hvorfor de ikke bruker de andre markedsførte preparatene.

Vi oppfatter også at dette er i tråd med kaskadeprinsippets intensjon, slik Mattilsynet har uttalt i sin veiledning til de omtalte veterinærene.

Veterinærforeningen er trygg på at de av foreningens medlemmer som driver dyrlegepraksis på gris gjennomgående har svært gode kunnskaper og jobber aktivt for å sikre best mulig dyrevelferd i sitt daglige arbeid. Det er derfor svært viktig at det veterinærfaglige skjønn ikke undermineres og at den enkelte veterinær fortsatt har mulighet til å velge den behandlingsform som gir best mulig dyrevelferd.

Neste artikkel

Vi har dårlig tid