Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kan vi bruke den dritten fornuftig?

Slam fra smoltanlegg kan brukes til produksjon av svarte soldatlarver.

Smolt. Earl Steele /Flickr
Smolt. Earl Steele /Flickr

Det produseres årlig nesten 400 millioner smolt av laks. Disse produseres i landbaserte anlegg der det samles opp cirka 40 000 tonn slam. Dette slammet ender på fyllinger, brennes eller brukes som gjødsel.

Mengden slam vil øke i årene som kommer fordi oppdretterne holder fisken lengre tid i landbaserte anlegg, lukka anlegg i sjø utvikles og produksjonen ventes å øke i årene som kommer.

Nofima har vist at dette avfallet er næringsrikt og inneholder mye protein og fett. Havforskningsinstituttet har vist at insektlarver kan utnytte dette avfallet. Enkelte insektlarver er skapt for å leve i dritten (eller i fekalier som betyr avføring) og larvene akkumulerer heller ikke uønskete substanser eller bakterier. Larver har potensial for å bli en protein- og fettkilde for norske husdyr.

Annonse

Dette vil være bærekraftig gjenbruk, men det er forskrifter som sier at det er forbudt å bruke fekalier i fôr til dyr. Dette er fornuftig når det gjelder våre landlevende husdyr.

Men det er et hinder for bærekraftig gjenbruk der en utnytter ressursene i slam, forspill og avføring, fra fiskeoppdrett til produksjon av insektlarver som igjen kan gå inn i kraftfôr til husdyr. Vi kan altså på grunnlag av avfallsprodukter bidra til å redusere import av soya og øke norsk proteinproduksjon.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad, nå kan du bidra til å bruke dritten fornuftig. Det er viktig at vi får et forsvarlig kunnskapsnivå og et tilpasset regelverk for å utnytte denne verdifulle ressursen.

Hva kan du konkret bidra til for å få vurdert risiko ved bruk av slam fra settefiskanlegg til produksjon av svarte soldatfluelarver?

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Slutt på lønnstyveri