Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jordbruksprosenter

Det årlige skuespill er i gang.

Regnemester: Leif Forsell, statens forhandlingsleder i jordbruksoppgjøret. Foto: Siri Juell Rasmussen
Regnemester: Leif Forsell, statens forhandlingsleder i jordbruksoppgjøret. Foto: Siri Juell Rasmussen

Årets variant er fokus på Herr Departementsråden, Leif Forsell, sin prosentregning, som visst nok skal gi en mulighet for tetting av inntektsgapet i 2057. Hvilket selvsagt ikke vil skje. Men det er da heller ikke meningen. Hvorfor bry seg?

Etter et krav på 1920 millioner kroner og et tilbud på 1000 millioner, vil det jo bli inngått avtale på 1240 millioner hvorav anslagsvis 140 millioner er gamle gjenbrukte penger som er gitt i tidligere avtaler men som ikke har kommet til utbetaling. Slik bruker det være, og slik blir det sikkert i år også.

Annonse

At det blir avtale er like sikkert som at banken heter KrF og at næringa ikke vil slå denne handa av i et år uten stortingsvalg.

Et krav burde i år imidlertid vært fremmet som et ufravikelig krav; Dersom deler av næringa skal forbys, det være seg produksjon av pels eller bruk av myr, så skal dette skje etter en faglig vurdering av pro et kontra og en dertil hørende åpen og fri avstemming i stortingsalen. Med en slik «seier for fornuften», kunne en med litt rakere rygg ta imot smulene og Herr Regnemester sine prosenter.

Men det er å forlange for mye. Isteden krever en gjenninført fraktstøtte på pelsdyrfôr i åra fram til nedstengning. Ja, kanskje KrF er så dumme at de biter på, men Herr Departementsråden tenker lengre og mer prinsipielt. Og det samme kan det være. Pelsdyrbønder trenger ikke fraktstøtte. De trenger enten å vinne en rettsak, et stortingsvalg eller få erstatning i henhold til Grunnlovens bestemmelser om full erstatning.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Er det nødvendig å være så sint?