Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jeg fortjener en sunnhetspris, Bent Høie

Herved ber jeg om å få tildelt Helse- og omsorgsdepartementets pris «Sunnere produkter».

Bent Høie, er du virkelig opptatt av folkets helse, så sett deg sammen med kollega Olaug Bollestad, og sørg for et landbruk hvor det er lønnsomt å sette kvalitet foran kvantitet, skriver innsenderen. Foto: Berit Roald / NTB
Bent Høie, er du virkelig opptatt av folkets helse, så sett deg sammen med kollega Olaug Bollestad, og sørg for et landbruk hvor det er lønnsomt å sette kvalitet foran kvantitet, skriver innsenderen. Foto: Berit Roald / NTB

Som helseminister delte du ut prisen til Tine, etter at de har klart å fjerne enda mer fett fra lettmelk. Nå må det neste skrittet være å gi denne prisen til meg. Jeg skal forklare deg hvorfor.

Jeg har utviklet en helsefremmende drikk som likner Tine sin butikkmelk, men som er mye bedre. Jeg bruker en slags bioreaktor som går på et biodrivstoff av gressarter, blomster og urter. I reaktoren omvandles biodrivstoff og vann til et hvit væske, og noen restprodukter.

Den hvite væsken likner butikkmelk, men der er noen store forskjeller. Min drikk inneholder mye mer av umettede fettsyrer (omega 3 og omega 6) og forholdet er tilnærmet 1:1. Konvensjonell melk blir produsert med rundt 40 prosent kraftfôr, og har derfor bare et omega-3/omega-6-forhold som tilsvarer 1:6.

Omega 3 er gunstig for blodfett-forhold, og forebygger hjerte- og karsykdommer, mens omega 6 er viktig for bl.a. vekst, cellereparasjon og regulering av blodtrykket. Men spesielt omega-3, som kroppen ikke kan danne selv, kan vi bare utnytte når omega 3/omega 6-forholdet er tilnærmet 1:1, som i mitt magiske produkt.

I likhet med butikkmelk inneholder mitt produkt transfettsyrer. Disse er egentlig risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer, men i motsetning til den melka som er produsert med mye kraftfôr, inneholder min drikkevare stort sett vaccensyre. Denne fettsyren omdannes i kroppen vår til en såkalt konjugert linolsyre, som til og med har potensial for å være krefthemmende.

Annonse

Mitt produkt har altså en fettsammensetning som er helsefremmende og derfor ikke trenger å fjernes. Er ikke det prisverdig?

Men nå er realiteten sånn at jeg ikke er rakettforsker som bygger bioreaktorer. Jeg er bare eier av noen kyr av rasen Sidet Trønder- og Nordlandsfe. Bioreaktoren står på båsen, man må bare få øynene opp for den igjen.

Kua mi klarer alt dette selv når den kun får gress fra artsrike slåtteenger og utmarksbeiter. Dette fôret er den skapt for, det gir den sunne, fettrike melka, med umettet fett og så godt som fritt for uønskede transfettsyrer. Det samme gjelder kjøttet hennes, når hun etter 15 år blir slaktet.

Og hennes drøvtyggende slektninger har, sammen med verdens gressarealer, gjennom flere hundre tusen år sørget for å lagre kullstoff i jorda. Prosessen gir klodens fruktbareste marker, og den foregår fortsatt, om kua og gresset får lov til det.

Kua er perfekt, men verken innovativ eller prisverdig med dagens teknologifikserte tenkemåte. Paradoksalt nok er melka og melkefettet ikke helseskadelig i seg selv, men blir det, gjennom måten de produseres på i dag.

Derfor trenger vi endringer i politikken og landbruksstøtten. Gjør det lønnsomt for melkebonden å bruke betydelig mindre kraftfôr og mer beite! Dette er i pakt med kuas vesen, og er positivt for dyrevelferd, miljø, arealbruk, biodiversitet og folkehelse.

Bent Høie, er du virkelig opptatt av folkets helse, så sett deg sammen med kollega Olaug Bollestad, og sørg for et landbruk hvor det er lønnsomt å sette kvalitet foran kvantitet. Fortell folk hvor bra lokalt, gressfôret melk og kjøtt er, for oss og miljøet. Støtt landbrukere som ønsker å satse på ekte, lokale råvarer og animalske produkter av dyr som får det fôret de er skapt for.

Gjør det enklere, eller gjør det mulig, for forbrukerne å kjøpe gressfôret melk og kjøtt. Takk!

Neste artikkel

Hvilken interesse representerer Hovland?