Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jan Bøhler, Senterpartiet og mediene

Grums eller trollsplint i øyet?

Velkommen: Jan Bøhler, her sammen med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, er velkommen i et parti som lytter til folk, skriver innsenderen. Foto: Berit Roald / NTB
Velkommen: Jan Bøhler, her sammen med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, er velkommen i et parti som lytter til folk, skriver innsenderen. Foto: Berit Roald / NTB

Jan Bøhlers overgang til Senterpartiet for noen dager siden var oppsiktsvekkende. Gledelig for Senterpartiet. Bra for demokratiet. Rystende for Arbeiderpartiet. Men hva er det med journalistene?

Aviskommentarene (Dagbladet, VG, Bergens Tidende) i dagene som fulgte fikk svar som fortjent fra Eva Nordlund i Nationen 6. oktober.

Den som følger det offentlige ordskiftet og hva mediene har tatt opp gjennom årene, ser dessverre et klart mønster:

Det logres for makten – politikereliten og pengene! Folkeviljen foraktes.

Klarest så vi dette før folkeavstemningene i forhold til EU i 1972 og 1994. Resultatene var klare, meningsmålinger i alle år siden har vært helt entydige. Men å slippe til med motargumenter i større aviser – nei, takk!

I 1994 var det påfallende hvordan så å si bare Nationen, noen landsdekkende kristelige aviser og Agderposten i Arendal, ga spalteplass til folkeflertallets synspunkter. Ellers brukte redaktørene år etter år sin suverene rett til å avvise slike innlegg, for ikke å snakke om å argumentere for dem.

Annonse

Når Senterpartiet tilbyr velgerne politiske standpunkter både i lokal, nasjonal og internasjonal politikk, som ikke er styrt av liberalisme og globalisering, får de den oppslutningen folkeviljen tilsier – en dobling i løpet av få år.

Å snakke om Senterpartiet som et «bondeparti» er meningsløst. Det var dét opprinnelig, men har utviklet seg til å representere primærnæringene, grunneierne, små næringsdrivende, distriktenes interesser og nå etter hvert byene. Et parti for alle – med respekt for folkevilje og vekt på trygghet og utvikling i hele landet gjennom politi, forsvar, sykehus, fastleger, matsikkerhet, gode skoler, forsvarlig bruk av naturen og nasjonal selvstendighet.

At Senterpartiet regelmessig oversees eller utelates i kommentarer i alle medier, er påfallende. Dette er helt klart fordi partiet ikke passer i redaktørens eller journalistens personlige politiske oppfatninger – trollsplinten i øyet (sitter den kanskje i hjertet?). Våre politiske kannestøpere holder ut, år etter år, og er styrt av alt annet enn respekt for demokratiets grunnverdier.

Politikere i vårt land har sitt mandat fra folkeviljen uttrykt gjennom frie og hemmelige valg.

Jan Bøhler er en ærlig, modig og engasjert mann som tar dette og sitt ansvar alvorlig. Les hans bok «Østkantfolk»! Han er hjertelig velkommen i et parti som lytter til folk.

Våg ikke å kalle dette for populisme!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hvor ble det av sentrum?