Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ja, vi har en plan

Har de folkevalgte en plan for norsk mat- og måltidspolitikk? Ja. I hvert fall her i Viken Arbeiderparti.

Ap-politiker Tonje Brenna lover gratis skolemat i sitt fylke hvis hun vinner valget. Foto: Arbeiderpartiet
Ap-politiker Tonje Brenna lover gratis skolemat i sitt fylke hvis hun vinner valget. Foto: Arbeiderpartiet

Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet og Arnt Steffensen i Delta omtaler en viktig del av mat- og måltidspolitikken i fredagens utgave av Nationen. Kronikken etterspør en klar ambisjon for maten som skal tilbys i offentlig regi. Det reises blant annet spørsmål om råvarer, mattradisjoner, og hvorvidt politikere har en plan når man først kommer i posisjon.

I Viken går Arbeiderpartiet inn for gratis skolemat for alle elever i de videregående skolene i det nye fylket. Jeg har klokkertro på at et sunt og næringsrikt måltid for alle er viktig. Det handler om felleskap, næring og læring.

Og for å gjøre det helt klart: Ja, vi har en plan for hvordan vi skal få det til om vi vinner valget.

Arbeiderpartiet mener utjevning av sosiale forskjeller er en viktig del av skolens oppgave. Skolen skal være et sted for god læring. Skolen skal også være et sted for felleskap, med et likeverdig tilbud for alle.

Når både forskning og fagråd sier at næring og læring er tett tilknyttet, blir god måltidspolitikk dermed også god kunnskapspolitikk. Dette er bakgrunnen for hvorfor Arbeiderpartiet i Viken vil sikre et godt, sunt og gratis skolemåltid for alle videregående elever hver dag, i tillegg til gratis frukt og grønt.

Annonse

Den beste måten å gjøre dette på, mener vi er en helfinansiering av skolemattilbudet. Felleskapet – gjennom fylkeskommunen – skal ta regningen selv.

Samtidig er Viken et langstrakt fylke, med store, varierende mattradisjoner og tilgang på lokale råvarer i alle fylkets retninger. Derfor vil vi gi regien til skolene – til den lokale kunnskapen. De kan ha kortreist mat, med fokus på lokale tradisjoner, behov og ønsker. Brød fra nærmiljøets bakere. Pålegg, frukt og grønt fra lokale produsenter.

Fylkeskommunen skal sette rammer og standard for kvalitet, og alle elever skal ha et likeverdig og godt tilbud. Men en sentralisert og fylkesdiktert innkjøpspolitikk og måltidsløsning gagner ingen. Skolene kjenner sitt eget nærmiljø og sine egne styrker best.

Med andre ord, vil la skolene bestemme leverandører og løsninger selv. Fokuset på varm mat, og krav om kokker og dyre fasiliteter er et blindspor. Erfaringer fra de som allerede tilbyr skolemat viser at temperaturen på måltidet ikke avgjør om det er sunt eller hyggelig å spise. Noen skoler har flotte kjøkken og gode kokkelinjer, og det kan være naturlig å bruke disse. Andre har ingen av delene. Men alle kan ha et godt tilbud med grovt brød, sunt pålegg, og lokale råvarer.

God måltidspolitikk er også god landbrukspolitikk. Et måltid til samtlige 42 tusen videregående elever i Viken danner et stort innkjøpsgrunnlag. Ved å gi regien til skolene, blir lokale matprodusenter prioritert. Det bygger oppom Arbeiderpartiets visjon om en variert bruksstruktur i hele Norge. Samtidig vil det styrke forutsigbarheten til lokale produsenter.

For Arbeiderpartiet er det et mål å ta i bruk ressursene vi har over hele landet til matproduksjon. Vi vil ha et sterkt og bærekraftig landbruk, og bidra til økt matproduksjon basert på norske ressurser. Med en god fylkeskommunal måltidspolitikk oppnår man nettopp dette.

Neste artikkel

En umoden frukt