Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ja til Tromsbanen

Nå må banen bygges.

På tide at toget tar turen til Tromsø, skriver leserbrevforfatteren. Foto: Siri Juell Rasmussen
På tide at toget tar turen til Tromsø, skriver leserbrevforfatteren. Foto: Siri Juell Rasmussen

Det har i flere tiår vært et samstemt krav fra befolkningen i Troms at Nordnorge-banen, også kjent som Tromsbanen, må realiseres snarest. Kravet om oppstart av Tromsbanen begrunnes blant annet med en forventet stor økning av varer fra vårt nordligste fylke, Troms og Finnmark.

Annonse

Vi som bor i aksen Narvik—Tromsø, opplever en meget sterk og ubehagelig økning av trailertrafikken. Veinettet er ikke beregnet for denne trafikken, spesielt i teleløsningen knuses veiene. Derfor er denne tungtrafikken ikke bærekraftig på sikt. I vinterhalvåret er det heller ikke forsvarlig med så mye trailertrafikk, spesielt ikke av utenlandske trailere. Her bør det også gjøres en innstramming i kabotasjereglene.

I en tid der kravet om mer miljøvennlig transport vinner fram, bør det være en selvfølge at den norske regjering tar kravet om oppstart av Tromsbanen på største alvor. Vi godtar ikke flere forsinkelser eller utsettelser.

Regjeringen må derfor snarest be kommunene om å klargjøre sine trasevalg i sine arealplaner. For og realisere Tromsbanen snarest må den videre planlegging innbefatte tilknytting av Tromsbanen til Ofotbanen i område Torneträsk.

Neste artikkel

Avisa skal fram!