Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ja til konkurranse på like vilkår

Norske melkebønders og industriens konkurransekraft styrkes ikke lenger ved at man avgiftsbelegger norsk melk for å kunne subsidiere enkelte innenlandske aktører.

Synnøe Finden driver osteproduksjon i Alvdal, Østerdalen. Foto: Siri Juell Rasmussen

Med henvisning til kronikken fra Synnøve Finden i Nationen torsdag 7. mars, er vi glade over at Synnøve Finden nå ikke lenger mener den norske melkeprisen er for høy. Norske melkebønder lager kanskje verdens fineste melk og det koster å produsere i et høykostland som Norge.

For hver kilo ost Synnøve Finden produserer, mottar de i dag ett ekstra tilskudd på mellom 2,5 og 3 kroner i form av forhøyet tilskudd til melk gjennom prisutjevningsordningen for melk. Selskapet kan dermed produsere produkter med 27 øre lavere kostnader pr. liter melk enn Tine. Det gir sterk konkurransekraft i motsetning til hva kronikken skulle mene.

Annonse

Tine ønsker konkurranse fra andre norske meieriaktører velkommen og mener det var riktig med en ekstra subsidiering av denne konkurransen ved oppstart i 1998. Spørsmålet er hvor lenge en kan opprettholde en slik differensiering og om den er bærekraftig.

De siste ti årene har importen av ost økt med ca. 7500 tonn. Importen utgjør nå snart 15.000 tonn årlig, dvs. en dobling. På mange ostetyper, som for eksempel blåmuggost, står importen for to tredeler av samlet salg. Derfor er hovedutfordringen for norsk meieriindustri en svak konkurransekraft i forhold til en sterkt økende import.

Norske melkebønders og industriens konkurransekraft styrkes ikke lenger ved at man avgiftsbelegger norsk melk for å kunne subsidiere enkelte innenlandske aktører. Det er en sterk og virksom konkurranse både fra en stadig større meieribransje i Norge og fra andre sunne matvarer.

Vi håper politikerne også ser at bransjen trenger virkemiddel som kan styrke norsk meieriproduksjon, ikke bare en statlig styrt omfordeling av markedsandeler. Vi tror heller ikke det er godt insentiv for konkurransen om bedrede resultater i Tine som følge av effektivisering og rasjonalisering, automatisk gir ekstra støtte til andre innenlandske konkurrenter.

Så har vi som meieriaktører selvsagt selv det største ansvaret. Tine tar helt klart dette ansvaret både gjennom å innovere og å bygge sterke merkevarer tilpasset norsk smak og gjennom kontinuerlig jobbe med å redusere våre kostnader.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Mattilsynets enestående alvorlige feil