Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ja til kompetansekrav i landbruket

Kompetanse er viktig for landbruket og rekrutteringa.

Rekruttering: Landbruket i Norge står overfor et stort generasjonsskifte. Foto: Mariann Tvete

Landbruket i Norge er under stort press for tida. Klima, dyrevelferd, og rekruttering er utfordringer som bøndene står overfor. Et spørsmål mange nå stiller seg er om kompetansekrav kan løfte næringa, øke rekruttering og yrkesstoltheten til fremtidige bønder. Jeg tenker ja.

Jeg mener at landbruket har fått et litt ufortjent dårlig rykte når det gjelder klimakampen. Mat er en av de viktigste ressursene vi har, og vi kan faktisk ikke leve uten den. Derfor mener jeg det ikke er riktig at vi skal kutte ut matproduksjon for å kutte i klimagassene. Fokuset må heller ligge i at vi skal produsere så mange enheter kjøtt eller melk som mulig, med minst mulig klimaavtrykk per enhet kjøtt eller melk.

Annonse

For å oppnå dette trenger selvfølgelig den enkelte bonde kunnskap om klimaavtrykk, gjødselplaner, bruk av utmark, og hvilke produksjoner en skal satse på. Med tanke på utviklingen i dyrevelferd, klima, teknologi og mathygiene er kanskje ikke nedarvet kunnskap tilstrekkelig?

Norske bønder gjør en fantastisk jobb med å produsere mat, og er faktisk i verdensklasse når det gjelder dyrevelferd og bruk av antibiotika. Samtidig er bare 10 prosent av alle bønder i Norge under 40 år. Landbruket i Norge står overfor et stort generasjonsskifte. I 2014 satte Landbruksdepartementet ned en arbeidsgruppe som skulle kartlegge hvilke tiltak som kunne skape økt rekruttering, stolthet og optimisme i næringen. Denne gruppa bestod av sentrale personer i næringa, og de var samstemte om at kompetanse er viktig for landbruket og rekrutteringa. Jeg tror et kompetansekrav vil øke yrkesstatusen og rekrutteringa i landbruket.

Jeg mener at et kompetansekrav på en eller annen måte, vil være den rette veien å gå. Dette vil bidra til å forme framtidsrettede bønder som er opptatt av, og stolte av å produsere mat med en etisk og klimavennlig produksjon både nå og i framtida.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Problematisk overvåkning