Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ja til flere gårdsslakterier

Småfebønder må også få lov til å slakte egne dyr, og selge kjøttproduktene sine.

At levende dyr må stues inn i trailere og fraktes i mange timer er verken god dyrevelferd, god miljøpolitikk, eller lurt økonomisk, skriver Eilif Norheim. Foto: Benjamin Hernes Vogl.
At levende dyr må stues inn i trailere og fraktes i mange timer er verken god dyrevelferd, god miljøpolitikk, eller lurt økonomisk, skriver Eilif Norheim. Foto: Benjamin Hernes Vogl.

Nå som Nortura vil legge ned flere av sine småfeslakterier, er det på tide å se på løsninger for hvordan sauer og geiter kan bli lønnsomt for bønder, samtidig som at dyrevelferden bedres, kulturlandskapet ikke gror igjen, og behovet for subsidier blir mindre.

Slik lovgivningen er i dag, har man lov til å slakte inntil 10.000 fjørfe årlig på eget godkjent gårdsslakteri, og deretter selge disse. Dette kan gjøres forutsatt at de som utfører slakten har tilstrekkelig kompetanse om bedøvelse, avliving, hygiene og prosessering, samt at man har kapasitet til å kjøle ned kjøttet raskt nok.

At man ikke også kan slakte lam og kje på samme måte gjør at disse ypperlige beitedyrene blir veldig lite lønnsomme, selv om Norge har optimale forutsetninger for økt småfehold, gjerne i mindre flokker.

Annonse

Man kan kanskje vurdere en løsning som er litt strengere enn for fjørfe, der alle dyrene som skal slaktes blir dokumentert, før og etter slakt, med bilder og video. Dokumentasjonen kan deretter sendes til Mattilsynet for inspeksjon eller stikkprøver, før kjøttet blir godkjent for salg til kunder.

På denne måten kan kanskje også bruken av de hardføre norske småferasene få en oppsving, siden det ikke lenger blir nødvendig å oppnå så høy kjøttvekt som mulig for at driften skal være lønnsom. Disse dyrene har også bedre flokkinstinkter, slik at utmarksbeite blir mindre risikabelt. Dette vil i sin tur føre til at bruken av kraftfôr går ned.

Kanskje til og med bukkekje fra melkeproduksjon får muligheten til å leve en lykkelig sommer oppi fjellet?

At levende dyr må stues inn i trailere og fraktes i mange timer er verken god dyrevelferd, god miljøpolitikk, eller lurt økonomisk. At det er tryggere med tanke på smittsomme sykdommer å frakte levende dyr på kryss og tvers, istedenfor å slakte på gården er heller ikke riktig.

Når man kan slakte 10.000 svære gjess årlig uten at en inspektør må være til stede, men ikke har lov til å slakte et eneste lam, er det noe som ikke stemmer med regelverket. Når Nortura attpåtil ikke virker særlig interessert i geskjeften, burde vi la lokalmaten forbli lokal, og la bønder opprette sine egne slaktelokaler.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Villsvin – en trussel mot svinehelsa