Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ja, alle husstander skal ha bredbånd

Nationen svartmaler: Regjeringen har bragt Norge fremst i Europa på bredbånd og mobil.

Den digitale grunnmuren har tjent det norske samfunnet godt under pandemien, og vil være stadig viktigere for oss alle i årene fremover, skriver Linda Hofstad Helleland. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Den digitale grunnmuren har tjent det norske samfunnet godt under pandemien, og vil være stadig viktigere for oss alle i årene fremover, skriver Linda Hofstad Helleland. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Korona-pandemien har vist hvor viktig digitalisering er for innovasjon, omstilling og verdiskaping. Og som jeg er helt enig med kommentator Eva Nordlund om: Uten bredbånd – ingen digitalisering.

Denne regjeringen tar ansvar for å sette fart på utbygging av den digitale infrastrukturen i Norge. De fleste tall og indikatorer viser det. Men Nationen forholder seg ikke til slike fakta. Det er lenge siden jeg har lest en slik svartmaling av situasjonen i Bredbånds-Norge som i Nordlunds kommentar 20. januar.

Les kommentaren til Nationens Eva Nordlund:

Bredbåndstilbudet i Norge er i dag milevis bedre enn da denne regjeringen tok over. Bare fra 2019 til 2020 fikk 120 000 nye husstander tilbud om fiber. Andelen husstander med tilbud om fiber i spredtbydge strøk er femdoblet, fra bare 11 prosent i 2013 til 55 prosent i 2020. Hele 98 prosent av husstandene hadde tilbud om bredbånd med 30 Mbit/s eller mer i 2020. Dette gjør det mulig å benytte grunnleggende digitale tjenester. I 2016 satte vi et ambisiøst mål om at 90 prosent av husstandene skulle ha 100 Mbit/s innen utgangen av 2020. Dette har vi nå nådd.

Regjeringen har til sammen tildelt ca. 1,4 milliarder kroner i bredbåndstilskudd siden 2014. Tilskuddene har vært høyere under denne regjeringen enn under den rødgrønne. De private utbyggerne investerte i 2019 over 12 milliarder kroner i mobil og bredbånd i Norge. Det er over fire milliarder mer enn i 2013. De store investeringene i vår regjeringstid gjør at Norge ligger fremst i Europa på mobil- og bredbåndstilgang, ifølge EU-kommisjonen.

Det kan virke som om Nationen mener at staten selv bør ta på seg å bygge ut fiber til alle hus i hele Norge. Som Nationen skriver, vil dette være svært kostbart, uten å ta stilling til hvilke andre gode samfunnsformål man da måtte ta disse pengene fra.

Både den sittende og den rødgrønne regjeringen har lagt frem meldinger om bredbåndspoltikken til Stortinget, hvor det går klart frem at det er markedet som skal styre utviklingen. Staten skal ikke bestemme hvilken teknologi eller hvilke tjenester som skal bygges ut, men staten gir rammebetingelser og bidrar der markedet ikke strekker til. Stortinget stilte seg bak denne politikken både i 2013 og i 2016.

En re-nasjonalisering av sektoren med statlig styrt utbygging ville være et klart brudd med denne etablerte politikken, og jeg tror det er en dårlig idé. Hvis investeringene til bredbånd utelukkende skal tas over offentlige budsjetter, og politikerne skal bestemme hvor utbyggingen skal skje, vil vi ganske sikkert faktisk få tregere og mindre effektiv utbygging. Ønsker vi oss tilbake til den tiden da staten bestemte hvem som hadde behov for telefon og også bestemte prisen for tellerskritt? Den markedsbaserte politikken har gitt store gevinster for norske bedrifter og innbyggere

Den digitale grunnmuren har tjent det norske samfunnet godt under pandemien, og vil være stadig viktigere for oss alle i årene fremover. Jeg skal snart legge frem en ny stortingsmelding om den digitale grunnmuren. Der skal vi sette nye, ambisiøse mål for mobil- og bredbåndstilbudet i hele Norge.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Far min – ein vasskraftkar