Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Intet grønt skifte uten norsk industri

Gjennom den nye Granavoldenerklæringen satser regjeringen på en bærekraftig norsk industri. Det blir viktig for morgendagens arbeidsplasser.

Industri er viktig for det grønne skiftet, skriver næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
Industri er viktig for det grønne skiftet, skriver næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

I de fleste grafiske fremstillinger av norsk økonomi er det to ting som umiddelbart stikker seg ut. Vi kan se nedgangen under finanskrisen i 2008, men kanskje enda tydeligere er utviklingen i oljeprisen. Fra den for alvor begynte å stige på begynnelsen av 2000-tallet til den falt som en sten i 2014. Økonomien stiger og faller med oljeprisen, og det er tydelig at store deler av industrien påvirkes av aktiviteten i oljenæringen.

Samtidig som kapital og kompetanse i en årrekke har blitt trukket mot en lukrativ petroleumsnæring har lønnskostnadene økt og kronen har styrket seg. Dette har resultert i at resten av fastlandsindustrien har vært tvunget til å jobbe smartere og mer effektivt enn sine konkurrenter. For å vinne frem i konkurransen har industrien satset på kompetanse, ressurseffektivitet og produktutvikling. I tillegg har de tatt i bruk nye automatiserte teknologiløsninger. Vi står igjen med en fremtidsrettet og innovativ industri som er godt rustet til å bidra til fremtidens velferd etter oljen.

Annonse

Men industrien skal ikke bare gi oss velferd. Den skal også spille en aktiv rolle i det grønne skiftet Norge og resten av verden nå står ovenfor. Vi vil fortsatt ha behov for sement, plast, titan, mangan, jern, gjødsel og nikkel i lavutslippssamfunnet. Vi trenger lett og sterk aluminium til mer effektiv transport både på land og til havs.

Fremtidens energisystemer er avhengig av silisium til solceller, glassfiber til vindmøller, strømkabler til havvindutbygging og biologisk karbon til erstatning for det fossile. Vår jobb er å sørge for at dette kan produseres på en effektiv og klimavennlig måte. Det blir ikke noe grønt skifte uten norsk industri, og regjeringen fortsetter derfor industrisatsingen.

Vi har etablert katapulter hvor industrien kan teste ny teknologi og nye bærekraftige løsninger, og vi satser på næringsklynger som drivkraft for innovasjon. Vi skal legge frem strategier for bruk av hydrogen som energibærer, og strategi for en mer sirkulær økonomi. Parallelt med dette styrker vi våre klimaambisjoner. Granavoldenplattformen viser en målrettet satsing på en bærekraftig norsk industri. Det er nødvendig for fremtidens velferdssamfunn, fremtidens arbeidsplasser og for det grønne skiftet.

Norge er antageligvis det eneste landet i verden der store deler av den voksne befolkningen sjekker oljeprisen nesten like ofte som værmeldingen. Det er mange gode grunner til det. Vi har nytt godt av olje- og gassressursene våre, men nå trenger Norge flere ben å stå på. En fremtidsrettet, innovativ og klimavennlig industri er et slikt ben, og vi er allerede på god vei.

Neste artikkel

Friskere husdyr gir mindre antibiotikaresistens