Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ingen veier gjennom myr og matjord

OK med unntak for nydyrking i myr, men ikke for nedbygging,

Myrforbud: Det er positivt at det opprettes unntak for bønder som er avhengige av myr, men det bør ikke være unntak for nedbygging. Foto: Ivar Bakken, Norsk Landbruksrådgivning

Mandag 11. mars hadde Nationen en artikkel om det nye forbudet mot nydyrking av myr. I artikkelen forteller blant annet Klima- og miljøminister Ola Elvestuen at dette forbudet ikke skal gå utover bønder som i dag er avhengige av myr for å drive jordbruk.

Annonse

Norske myrer er levesteder for en rekke arter, i tillegg til at det er et enormt karbonlager. Nydyrking av myr kan føre til store tap av artsmangfold og utslipp av karbon. Natur og Ungdom synes derfor det er veldig bra at vi har fått på plass et slikt forbud. Det er også positivt at det skal opprettes unntak for noen bønder som er avhengige av myr, slik at driften deres kan fortsette.

Vi mener derimot at det ikke skal være noen unntak når det gjelder nedbygging av myr til fordel for veg. I dag finnes det regler for vegbygging i vernede områder. I dag fungerer det slik at dersom det ikke er noen annen utvei enn å bygge gjennom et verna område, er man nødt til å verne et annet område. Dette området skal likne i naturtype og skal ligge så nærme som mulig det området som blir ødelagt. Et forbud mot nydyrking av myr bør bety dramatisk nedgang i nedbygging av myrområder i forbindelse med vegprosjekter, da man ikke lenger kan erstatte en myr med en annen slik man gjør i dag ettersom all myr skal vernes mot nydyrking.

I tillegg til å være en trussel mot myr, er nye vegprosjekter også en viktig årsak til nedbygging av matjord. Natur og Ungdom mener at å bevare artsmangfoldet, redusere klimagassutslippet og sikre god selvforsyning skal prioriteres overfor utbygging av nye veier. Et forbud mot nydyrking av myr er et steg i riktig retning, og vi håper at vi får et lignende forbud mot nedbygging av matjord snart.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

KrF gjer ein skilnad!