Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ingen dyrevelferd uten dyr

Når man vil totalforby noe, bidrar man ikke til at det blir bedre.

Debatt: Bør Noah få støtte fra Landbruksdepartementet eller ikke? Foto: Christiane Jordheim Larsen
Debatt: Bør Noah få støtte fra Landbruksdepartementet eller ikke? Foto: Christiane Jordheim Larsen

André N. Skjelstad skriver i Nationen at det er viktig å opprettholde statsstøtten til Noah - for dyrs rettigheter. Skjelstad begrunner sitt standpunkt med at det trengs kritiske stemmer i landbruksdebatten, og at Noah løfter frem debatter og problemstillinger rundt dyrevelferd.

Som husdyrbonde synes jeg riktignok mengden unyansert kritikk og støynivået fra kritiske røster mot husdyrholdet snart begynner å tære på både arbeidsglede og motivasjon. Det har jo tatt helt av de siste årene.

Og ikke kommer kritikken bare fra Noah og lignende organisasjoner, men også fra media og enkelte forskere med tunnelsyn. Men nok om det.

Jeg er enig med Skjelstad i at produksjonen av korn og grønnsaker i Norge må opp og at vi må ha fokus på dyrevelferd i landbruket. Men jeg er ikke enig i at Noah bidrar på noen positiv måte på nevnte områder overhodet.

Annonse

Noah har et uttalt mål om at ingen dyr skal brukes av mennesker, verken til mat, underholdning, klær eller forsøksvirksomhet. 100 prosent plantebasert landbruk er den eneste løsningen for både dyr, miljø og klima, ifølge dem. Ganske unyansert med andre ord.

Noahs mål er altså ikke husdyr som har et mer naturlig eller bedre liv. Deres mål er heller ikke færre husdyr eller husdyr med bedre plass. De ønsker heller ikke hjemmeslakting eller kortere avstander til slakteri, husdyr som får bedre stell og handtering, eller at flere husdyr får beitemuligheter.

Målet deres er: ingen, 0, husdyr. Null kjøttproduksjon, null melkeproduksjon, null eggproduksjon, null slakting. Men dyr som ikke eksisterer kan heller ikke ha velferd!

Å si at Noah bidrar til bedre dyrevelferd, blir i mine øyne som å si at Sea Shepherd bidrar til bedre hvalfangst, selfangst og fiskeri, noe de ikke gjør. Når man vil totalforby noe, bidrar man ikke til at det blir bedre.

Jeg mener at kompromissløse Noah og deres sympatisører med sine unyanserte utspill, utelukkende hausser opp konflikt, skaper hardere fronter og bidrar til mindre forståelse for egne synspunkt.

Ensidig fordømmelse og kritikk mot husdyrproduksjon er ikke noe godt utgangspunkt for realistiske kompromisser, samarbeid og løsninger knyttet til husdyrs velferd, rovdyrpolitikk eller et mer miljøvennlig landbruk. Arbeidet deres blir med andre ord svært kontraproduktivt i forhold til disse viktige tingene.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Beredskap krever tillit