Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ingen ambisjoner for Innlandet, Erna Solberg …?

Det er lite nytt fra regjeringen. Selv når de legger fram ny politikk.

De distriktspolitiske ambisjonene fra regjeringa og statsminister Erna Solberg (H) er tamme og tomme, skriver Bjørn Jarle Røberg-Larsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
De distriktspolitiske ambisjonene fra regjeringa og statsminister Erna Solberg (H) er tamme og tomme, skriver Bjørn Jarle Røberg-Larsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Som da Erna Solberg under Arendalsuka la fram regjeringas distriktspolitiske ambisjoner. Det var tamt og tomt. Det var nok en gang fantasiløst og passivt. De som ikke bor i kystkommuner – særlig på Vestlandet – har egentlig lite å se fram til under dagens regjering.

En gang var det menneskene som var det sentrale i distriktspolitikken. Å bygge landet dreide seg om å skaffe veier, strøm og vann til alle, arbeid til alle og gode velferdstjenester til alle. Matproduksjon var helt sentralt, både i sysselsettingen, verdiskapningen og i grunnlaget for bosettingen. Men slike tanker virker fjernt for dagens regjering.

Hvordan kan det ha seg at 6 år i regjering tilsynelatende ikke gir en eneste ny idé hos regjeringen? Ta for eksempel bredbånd. I Arbeiderpartiet går vi inn for at høyhastighets fiber til alle må være det neste store infrastrukturprosjektet i byggingen av Norge.

Slik strøm, vann og vei til alle har vært helt avgjørende i fortid og nåtid, vil høyhastighets fiber være avgjørende i framtida. Alternativet er nye digitale klasseskiller, nye barrierer mellom de som kan gjøre bruk av digitaliseringens muligheter og de som ikke kan, nye forskjeller mellom by og bygd – mer ulikhet.

Begge fylkene i Innlandet har vært ledet av Ap og Sp sammen de siste årene. Og begge steder har det foregått en storstilt utbygging av høyhastighets bredbånd. Fylkeskommunene og kommunene går sammen med frivillige entusiaster for dugnadsfiber – men hvor er staten?

Annonse

Bidragene fra fylker og kommuner utgjør om lag 6 ganger statens bidrag i Hedmark, og ca. 4 ganger statens bidrag i Oppland.

Hvorfor nevner ikke regjeringen annen matproduksjon enn sjømat når de lanserer framtidas muligheter for distriktene? Hvorfor deler de ikke regionens ambisjoner om å ta en større del av verdiskapningen knyttet til reiseliv og turisme? Hvorfor pekes det ikke på de sterke industrimiljøene som vi har i Innlandet som vekstmuligheter? Hvorfor ikke skape framtidas jobber knyttet til de sterke innovasjonsmiljøene innenfor helse? Eller spill- og filmmiljøene?

Og hvorfor kan ikke regjeringen erkjenne at stadig mer markedstenkning, privatisering og rasjonalisering i velferden vil slå ekstra negativt ut i distriktene der avstandene er større og befolkningsgrunnlaget mindre enn i de store byene?

Ved valget i år – både til kommunestyrene og fylkestinget – bør velgerne sørge for å stemme på partier og kandidater som er en tydelig motvekt til regjeringen. Din lokale ordfører kan de neste årene være ditt fremste forsvarsverk mot de mest negative utslagene av regjeringas politikk.

I Arbeiderpartiet bygger vi distriktspolitikken på to hovedsøyler: Arbeid og velferd. Vi tar kampen for at det fortsatt skal være trygt å bli født i Innlandet, trygt å vokse opp her, trygt å gå i skole og barnehage, trygt å jobbe – og trygt å være utenfor arbeidsmarkedet – og trygt å møte alderdommen her.

Vi kan ikke vaksinere oss mot regjeringen. Men det finnes noe som fungerer nesten like bra, og som demper de verste skadene: En ordfører fra Arbeiderpartiet og et fylkesting som stiller opp der regjeringen svikter.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kraftinntektene er sikret