Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Importvernet må styrkes for norsk matproduksjon og økt bondeinntekt

En historisk global økning i kostnader på viktige innsatsfaktorer, og en dårlig økonomi i norsk jordbruk bygd opp over flere år, presser bonden og foredlingsindustrien.

Nye tollgrep: Det er nødvendig å ta nye tollgrep, skriver bondelagsleder Bjørn Gimming og småbrukarlagsleder Kjersti Hoff. Foto: Vidar Sandnes
Nye tollgrep: Det er nødvendig å ta nye tollgrep, skriver bondelagsleder Bjørn Gimming og småbrukarlagsleder Kjersti Hoff. Foto: Vidar Sandnes

Det siste året har vært prega av høye kostnader og dårlig økonomi i landbruket. Nå er det nødvendig med et kraftig løft i årets jordbruksoppgjør for å få bondens inntekt opp på nivå med andre grupper. Bare slik kan bonden i framtida fortsette sitt samfunnsoppdrag med å sikre Norges befolkning mat.

Et grep for å styrke bondens økonomi, og også grunnlaget for norsk matindustri, uten å bruke ei eneste budsjettkrone er å styrke tollvernet.

Importvernet gjør det mulig å produsere den maten vi kan produsere i Norge, noe som er viktig for matsikkerhet, selvforsyning og et landbruk over hele landet. Tollvernet skal jevne ut kostnadsforskjeller mellom Norge og landene rundt oss, som har bedre forutsetninger for å produsere stort og billig.

Kaldt klima, høye fjell og dype fjorder, store krav til matproduksjonen og høye kostnader, gjør det dyrere å produsere vår gode kvalitetsmat her nord.

Gjennom WTO-avtalen har Norge rett til å velge mellom prosent- og kronetoll etter hva som gir best beskyttelse for vår matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen så raskt som mulig ta de nødvendige beslutningene for å kunne velge det som er mest gunstig av krone- eller prosenttoll for ulike produkter.

Regjeringen har allerede slått dette fast i Hurdalsplattformen. Der heter det at målet er å «Sikre importvernet for norsk jordbruk, blant anna gjennom val mellom prosent- og kronetoll, og sørgje for at importvernet ikkje blir svekka, når ein inngår nye handelsavtaler». Dette må gjennomføres nå.

Hvorfor haster det å gjøre dette grepet? Vi importerer over halvparten av maten vi trenger (regnet på kaloribasis), men har gode forutsetninger for å produsere melk, kjøtt, korn, frukt og grønt som egner seg på våre breddegrader.

Disse produktene har i dag et importvern, men dette tollvernet er vesentlig svekket. Det er ikke lenger godt nok. Det betyr at konkurransedyktigheten til norske produkter er dårligere. Å styrke importvernet handler derfor også om å sikre forbruker et godt utvalg av norsk mat i butikken.

Da dagens WTO-avtale ble innført i 1995, valgte Norge i all hovedsak å benytte kronetoll. Den tollsummen har stått uendret siden da, og prisstigningen har dermed gjort at kronetollen gradvis har mistet sin verdi.

På et produkt som storfekjøtt, ser vi nå at en overgang til prosenttoll vil jevne ut konkurranseforskjellen mellom den norske og utenlandske biffen. Et endret importvern vil derfor både bidra til at den norske biffen kommer ut på markedet, og at muligheten for bonden til å ta ut mer i pris øker.

Det er viktig for å øke bondens inntekt. Et styrket importvern trenger heller ikke gå utover mangfoldet i butikk. Rundt 70 prosent av vareutvalget i dagligvaren er allerede tollfritt, og det er god plass i importkvotene til for eksempel import av eksklusive oster.

Importvernet har ikke bare betydning for bonden, det er også viktig for å opprettholde en levedyktig matindustri i Norge. Landbruket er den største landbaserte industrien i Norge. Næringen skaper 80.000 arbeidsplasser spredt over hele landet.

Pandemien, økte kostnader i matvaremarkedene og nå økt usikkerhet i verden, understreker behovet for mest mulig matproduksjon i Norge. Det er et nasjonalt ansvar. Importvernet er med på å sikre et norsk marked for maten bonden produserer.

I 2012 gjorde den daværende rød-grønne regjeringen samme grep da de gikk over fra krone- til prosenttoll på en rekke produkter. Kampen om «ostetollen» under den blåblå regjeringen året etter, førte til at endringen ble stående. Siden den gang har blant annet den lokale osteproduksjonen i Norge eksplodert, noe som har gitt oss flere VM-vinnere i ost.

Det er nødvendig å ta nye tollgrep og få en veksling mellom prosent- og kronetoll, så raskt som mulig. Det er avgjørende for å sikre og styrke norsk sjølforsyning og matproduksjon i hele landet.

Neste artikkel

Delingsforbudet svekker landbruket