Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ikke ta livet av skaperkraft og innovasjon, Moskvil

Den ensidige retorikken fra Harald Moskvil og MDG kan føre til at innovasjon- og skaperkraften i matvareindustri og jordbruk kveles.

Får kritikk: Landbrukspolitisk talsperson i MDG, Harald Moskvil. Foto: Kari Nygard Tvilde
Får kritikk: Landbrukspolitisk talsperson i MDG, Harald Moskvil. Foto: Kari Nygard Tvilde

La det være sagt med en gang. Nortura mener folk bør følge myndighetenes kostholdsråd. Vi mener at alle sektorer, inkludert industrien og jordbruket, har et stort ansvar for å bidra til å finne en løsning på klimakrisen.

Men det er pussig at MDG, og flere andre som argumenterer for lavere kjøttforbruk, ikke engang forsøker å utfordre næringen om det er mulig å innfri klimakuttene uten å redusere produksjonen av rødt kjøtt.

Den unyanserte retorikken dreper all motivasjon til klimaforbedring i landbruket. Dersom MDG kunne bidratt til en konstruktiv diskusjon om hvordan vi kan redusere utslipp uten å ødelegge produksjonen, ville det gitt gode insentiver, motivasjon og energi til å fortsette den lovende klimaforskningen som er i gang.

Jeg er overbevist om at det er mulig å redusere utslippene fra kjøttsektoren så mye som samfunnet forventer, uten å redusere forbruket.

Vi har igangsatt lovende forskningsprosjekter. For eksempel:

• Bedre grasproduksjon som gir raskere tilvekst og betydelig lavere metanutslipp

• Meget lovende forsøk på fôrtilsetninger som vil kunne redusere metanproduksjonen i vomma betydelig

• Avlsprogrammene som er i gang på Hamar tyder på at det er mulig å avle fram kyr som produserer mindre metan

• Kraftfôr som reduserer metanproduksjonen med inntil 20 prosent er på full fart inn i fjøsene.

• Det forskes på bruk av biokull som både vil kunne øke CO2-opptaket i jordsmonnet, avdamping fra urin og gjødsel og redusere metanproduksjonen i vomma til kua

Dersom alle parter drar i samme retning og støtter hverandre i arbeidet for klimakutt er jeg overbevist om at det er mulig å kutte metanproduksjonen fra storfe med mer enn Moskvil håper å oppnå gjennom redusert forbruk.

Vi må dessuten styrke arbeidet med utvikling av et helnorsk kraftfôr. Det gjøres mye bra arbeid hos Nortura og fôrprodusentene for å få dette til. På Herland produserer vi, sammen med Felleskjøpet, nå høykvalitets proteiner slakteavfall som etter hvert vil kunne erstatte soya i kraftfôr.

Foods of Norway er et prosjekt som har som mål å utvikle helnorske proteiner til kraftfôret. Flere prosjekter kommer garantert de neste årene om politikerne ønsker å stimulere skaperkraften.

Jeg åpner armene, omfavner MDG sitt engasjement for et bedre klima, men ønsker ikke en bamseklem. Jeg ønsker at vi kommer oss opp fra skyttergravene og arbeider for å nå klimamålene i uten å redusere kjøttforbruket. Det er nemlig ikke nødvendig.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Følg svenskene, merk kjøttet