Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ikke kunnskapsløst å tro på solkraft og havvind

Ola Borten Moe overser viktige fakta som gir folk god grunn til å heie på ny fornybar energi – og stille spørsmål om fremtiden til norske petroleumsinvesteringer.

Solenergi: En viktig fornybarkilde. Foto: Ragsac / Mostphotos
Solenergi: En viktig fornybarkilde. Foto: Ragsac / Mostphotos

Før åpningen av FNs klimatoppmøte i Madrid, avfyrte Ola Borten Moe en kraftsalve på kronikkplass i Adresseavisen og Nationen.

Han mener åpenbart at det verken er "fornuftig" eller "kunnskapsbasert" å hevde at kraftkilder som solceller og havvind er bra. I tillegg kaller han det "idioti" å påstå at det er finansielt risikabelt å investere videre i norsk olje og gass.

Vi på vår side mener derimot at det finnes fakta som gjør det lov å være optimist på vegne av ny fornybar energi. Og at flere av disse kjensgjerningene gjør det tillatt å spørre seg om hva som er realistisk angående fremtiden til norsk olje og gass.

Les kronikken fra Ola Borten Moe her:

Eksempelvis er det er et faktum at ikke bare landbasert vindkraft, men også bunnfast havvind, allerede er lønnsomt uten subsidier i Europa.

Samtidig har EUs investeringsbank, verdens største i sitt slag, vedtatt å vende ryggen til fossile energiprosjekt alt fra 2021. Fra før har kapitaleiere redusert sine eierskap i fossilt baserte energivirksomheter med et beløp tilsvarende ti oljefond siden 2014.

På toppen av dette har EU, med sin nyinnsatte "regjering", lansert kanskje verdens mest ambisiøse plan for å bli klimanøytral innen 2050 – "European Green Deal".

Annonse

Verdenssamfunnet er på etterskudd med å håndtere og begrense klimaendringene. Nye målinger viser at det globale klimagassnivået i atmosfæren ikke har vært høyere på flere millioner år. En nylig publisert artikkel i Nature peker på at vi allerede nå kan ha passert ett eller flere irreversible vendepunkt for global temperaturstigning.

Veien ut av denne knipa og over mot nullutslippssamfunnet, vil medføre en omstilling på mange områder. For mange mennesker vil slike endringer oppleves som både nære og viktige.

Ut fra kunnskap vi har som energi- og materialforskere, deler vi ikke oppfatningen Borten Moe ser ut til å ha om at folks tiltro til ny fornybar energi er bekymringsverdig.

Selv var vi nylig på en messe for havvind i København. Her "kokte" det av muligheter for den kompetanse Norge har innen maritim teknologi og energiproduksjon offshore. Dette er ferdigheter vi har opparbeidet oss ved å utvinne olje og gass i verdens vanskeligste havområde.

Ifølge Bloomberg New Energy Finance har kostnadene for havvind falt med 32 prosent det siste året. Samme kilde melder at prisen for landbasert vind, solkraft og batterilagring har sunket med henholdsvis 6, 11 og 35 prosent i 2019.

Allerede med slike kostnader er strøm fra nye fornybare kilder billigere enn fra ny fossil energi for to tredeler av verdens befolkning.

Det er riktig at olje og gass er viktig for Norge og fortsatt vil være det i flere år framover også. Men det går ikke an å underslå den økende finansielle risikoen som langsiktige investeringer i olje- og gassproduksjon medfører.

Det er ulike scenarioer for hvor raskt denne omstillingen vil skje. Men dette rokker ikke ved det faktum at det er stor usikkerhet knyttet til den fremtidige bruken og etterspørselen av olje og gass. I tillegg til en massiv utbygging av havvind og sol, trenger vi også hydrogen, CO2-lagring og en kraftfull satsing på alle andre teknologier som kan bringe oss til en klimanøytral klode.

Klimaendringene er en krise som også gir muligheter for å bygge et bærekraftig samfunn. På veien dit må alle bruke faktabasert argumentasjon. EU er et forbilde på hvordan politikere tør sette retning.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Mål og middel