Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ikke glem eldregenerasjonen ved valget

Eldre er også ressurser, og med erfaring.

Vi eldre er ikke bare omsorgstrengende, skriver Arne Ellingsberg. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Vi eldre er ikke bare omsorgstrengende, skriver Arne Ellingsberg. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I valgkampen er det en myte at vi eldre bare opptatt av omsorg fra samfunnet. Omsorg er bra. Men vi er ikke bare omsorgstrengende. Tvert imot. Vi er vel så opptatt av å gi omsorg gjennom å delta i samfunnsdebatten og styringa av kommunen som fullverdige borgere.

Eldregenerasjonen er et samlebegrep på personer – la oss si – som har passert den ordinære pensjonsalderen 67 år. Vi utgjør vi ca. 12 prosent av befolkningen. Når det gjelder antall stemmeberettigede, utgjør vi eldre imidlertid nær 20 prosent. Det betyr at nesten hver femte velger er en pensjonist. Slik sett kan vi være en enorm maktfaktor.

Bruker vi denne mulige makta, for ikke å si ressursen?

Ikke sett ut fra de eldres representasjon i de kommunale organer som formannskap, kommunestyre og hovedutvalgene. På en større konferanse i regi av Statens seniorråd ble det drøftet å få til en bedring, blant annet ved kvotering slik at eldre fikk sin rettmessige plass i kommunestyret. Det ble også drøftet lovfesting av at medlemmer av eldrerådene skal ha tale- og forslagsrett i kommunestyret når det er spesielle saker som angår eldre. Eldrerådene ble opprettet nettopp for å kompensere for underrepresentasjon av eldre i de styrende kommunale organer.

Og hva ville vi eventuelt bruke mer makt til?

Vi vil selvsagt prioritere saker som angår vår egen omsorg; med nok og gode, trygge omsorgsinstitusjoner, tilstrekkelige hjemmetjenester og eldresentre som hyggelige og utviklende møtesteder.

Men eldre har et langt bredere interessefelt enn sitt eget beste. Barn, ungdom, middelaldrende og eldregenerasjonen er alle avhengige av hverandre og et velfungerende lokalsamfunn. Jeg kan nevne noen felles og sentrale saker:

• Gode miljø- og boligforhold, med varierte boformer for unge og eldre.

• Gode skoler i nærmiljøet, og trygge oppvekstvilkår, deriblant for fysisk utfoldelse.

Annonse

• Godt utbygd lokalt helsestell og tilgang til sykehustjenester.

• Tilpassede lokaler/møteplasser for sosiale og kulturelle tiltak for trivsel og velvære.

• Trygge gater, veier og offentlige arenaer.

• Tilgang på, og trygg adgang til grøntanlegg, friluftsarealer og natur.

• Interessante og sikre arbeidsplasser, som gir en forutsigbar kommuneøkonomi.

• Lett tilgjengelige og trygge handels- og servicesentra med varierte tilbud.

• Interesserte og beslutningsdyktige folkevalgte og en godt kvalifisert og folkelig kommuneadministrasjon.

Dersom folk tror at vi eldre bare er opptatt av vår egen hverdag, tar de skammelig feil. Vi er vel så mye interessert i at barnebarna våre har en god skole, og alt det andre som er nevnt ovenfor. Vi er også opptatt av at dyrka mark og kulturlandskap blir tatt vare på, og vi tenker framover på konsekvensene av klimatrusselen.

Ingen forstår uttrykket bærekraft bedre enn vi – det vil si at de politiske vedtak som gjøres, ikke skal ødelegge mulighetene for de framtidige generasjoner.

Som eldre har vi en livserfaring som forteller om sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid – og ikke minst om viktig og mindre viktig. Velgerne kan trygt satse på oss ved valget! Lykke til!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Urovekkende om Mattilsynet