Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ikke bred faglig enighet om at kjøttkutt gir bedre helse

At kjøtt er næringsrikt og kan inngå i sunt kosthold er ikke en påstand kjøttindustrien har fabrikkert.

Det er Stortinget som vedtar norsk landbrukspolitikk. Vår oppgave er å bidra til at de produktene som den norske bonden produserer, ut ifra Stortingets føringer, blir omsatt i markedet, skriver Trine Thorkildsen i Matprat. Foto: Matprat
Det er Stortinget som vedtar norsk landbrukspolitikk. Vår oppgave er å bidra til at de produktene som den norske bonden produserer, ut ifra Stortingets føringer, blir omsatt i markedet, skriver Trine Thorkildsen i Matprat. Foto: Matprat

I Nationen 24/04 kommer Kalchenko og Johansen, fra interesseorganisasjonen Helsepersonell for Plantebasert kosthold (HePla), igjen med feilaktige påstander og usannheter om kjøttets plass i kostholdet, og om arbeidet vi i Matprat gjør.

Valget om å spise egg og kjøtt eller ikke må være opp til hver og en. Det vi i Matprat er opptatt av er å gi kunnskapsbasert informasjon basert på anerkjent forskning. Norsk egg og kjøtt er både bærekraftig og sunt. Å bygge kunnskap om disse temaene blant norske forbrukere er en prioritert oppgave.

Det er Stortinget som vedtar norsk landbrukspolitikk. Vår oppgave er å bidra til at de produktene som den norske bonden produserer, ut ifra Stortingets føringer, blir omsatt i markedet. Ja, som opplysningskontor for egg og kjøtt driver vi generisk markedsføring av kjøtt og egg. Og ja, dette prøver vi å gjøre på en svært kostnadseffektiv måte gjennom å informere om og inspirere til bruk av norsk egg og kjøtt. Det er den norske bonden som betaler oss for dette, og det er ingen hemmelighet.

Annonse

I dette arbeidet snakker vi ikke ned andre matvaregrupper. Et sunt kosthold bør inneholde rikelig med grønt og grove kornprodukter, men det betyr ikke at kjøtt, egg, meieriprodukter og fisk ikke også har en viktig plass. Tvert om så utfyller disse matvarene hverandre ernæringsmessig. Kjøtt er på ingen måte livsnødvendig, men for de fleste er kjøtt og annen animalsk mat en god og enkel kilde til de mange næringsstoffene kroppen trenger.

Det er faktisk ikke bred faglig enighet om at kjøttkutt vil gi mindre sykdom og bedre helse – uansett hvor mange ganger Kalchenko og Johansen gjentar sitt mantra. Med nyere forskning blir det stadig tydeligere at den tidligere rapportere sammenhengen mellom rent rødt kjøtt og sykdom svekkes. Svekkingen skyldes både en reell nedgang i den statistiske rapporteringen, samt at kvaliteten av tidligere studier i stor grad har vist seg å være lav.

Kronikkforfatterne slenger rundt seg med henvisning til ulike rapporter, men unnlater konsekvent både den helhetlige tilnærmingen og alle nyansene som er den faglige måten å forholde seg til komplekse sammenhenger på. Rapporten fra Helsedirektoratet, som de viser til for å underbygge sin påstand om nordmenns kjøttforbruk som svært helseskadelig, viser at for høyt kjøttforbruk kun utgjør litt over 8 prosent av sykdomsbyrden. Derimot utgjør det å spise for lite grønt og grovt over 44 prosent. Saltforbruket vårt står til sammenligning for 23 prosent.

Det som det derimot er bred faglig enighet om, er at norske kostråd er faglig sterkt forankret og at det er rom for inntil 500 gram rødt kjøtt i uka oppgitt i tilberedt vekt (700-750 gram rå vekt).

Sunt kosthold handler om balanse og variasjon. Å utpeke enkeltmatvarer som kilde til sykdom og elendighet er både villedende og feil. Dette er framhevet av World Cancer Research Fund – som HePla så ofte refererer til. Kronikkforfatternes påstander vitner om manglende vilje til å bruke den faktiske kunnskap om kosthold og helse. At kjøtt er næringsrikt og kan inngå i sunt kosthold er ikke en påstand kjøttindustrien har fabrikkert. Det er ett av Helsedirektoratets 12 kostråd.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Innbruddsmateriale hører ikke hjemme i rettspleien