Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ikke avlys kommunemøtene – næringslivet trenger beslutninger for å holde hjulene i gang

Næringslivet har over natten gått over til digitale møter og praktiserer hjemmekontor for å bidra til å holde hjulene i gang. Det er svært viktig at kommunene gjør det samme for funksjoner hvor dette lar seg gjøre.

Kommunene har en viktig og avgjørende rolle for å holde hjulene i gang – også overfor næringslivet, skriver Heidi Finstad.  Foto: Siri Juell Rasmussen
Kommunene har en viktig og avgjørende rolle for å holde hjulene i gang – også overfor næringslivet, skriver Heidi Finstad. Foto: Siri Juell Rasmussen

Fra hjemmekontoret kan man lett få inntrykk av at nesten all aktivitet i samfunnet er nede. Det er ikke tilfelle. Innenfor rammene helsemyndighetene har gitt, jobbes det på spreng med å holde hjulene i gang i byggenæringen, i industrien og resten av næringslivet. Det er innført hygienetiltak, omfattende smitteverntiltak og tilpasninger fordi ansatte er hjemme med barn eller i karantene. Men det produseres.

Nå er vi avhengig av at kommunene også fortsetter å produsere reguleringsplaner som danner grunnlag for mye av aktiviteten i byggenæringen. Å sørge for aktivitet innenfor det som er mulig er svært viktig midt oppe i krisen landet står i. Det vil få en dramatisk effekt for byggenæringen hvis kommunene ikke har fremdrift i reguleringsplaner og byggesaker. Kommunene jobber nå selvsagt først og fremst med å ivareta liv og helse og følge opp undervisningstilbudet og beredskap, og næringslivet gjør hva man kan for å støtte opp om denne innsatsen. Det er imidlertid viktig at andre fagområder kan fortsette å gjøre jobben sin og at politiske møter og planarbeid i kommunene følges opp, for eksempel via digitale plattformer.

Å sørge for aktivitet innenfor det som er mulig er svært viktig midt oppe i krisen landet står i.

Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien

Myndighetene har lagt sterke og nødvendige begrensinger på samfunnet. Dette reduserer og endrer møtevirksomhet, og det påvirker demokratiet, politisk aktivitet og møter. Mange kommuner avlyser eller utsetter møter i formannskap, kommunestyrer eller i andre komiteer og utvalg. Næringslivet gjør hva man kan for å unngå smittespredning og samtidig holde folk i arbeid. Bedriftene er avhengig av godt samspill med det offentlige, også kommunene som premissleverandør. Når politiske møter utsettes får dette konsekvenser for tredjepart og det påvirker også forutsetningene for markedsaktivitet i byggenæringen og dermed for sysselsettingen.

Næringslivet har over natten gått over til digitale møter og praktiserer hjemmekontor for å bidra til å holde hjulene i gang. Det er svært viktig at kommunene gjør det samme for funksjoner hvor dette lar seg gjøre. Fremdrift i reguleringsplaner og byggesaker er en viktig premiss for aktivitet i byggenæringen. Forsinkelser nå medfører konsekvenser i lang tid, også etter at pandemien er over. For å berge arbeidsplasser er det svært viktig at planmyndigheten gjør det som er mulig for å opprettholde aktivitet. Både for å bidra til aktivitet nå, men ikke minst berede markedet når krisen er over.

Kommunene har en viktig og avgjørende rolle for å holde hjulene i gang – også overfor næringslivet.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Matteknologi - en milliardindustri