Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

I lomma på kapitalkreftene

Mens en hel verden går sammen om å redde miljøet klarer vår regjering å si ja til å slippe ut tonnevis med gruveslam i en sårbar fjord i Finnmark.

Næringsminister Torbjørn Kvalsund i Kvalsund i april i forbindelse med et folkemøte om gruveutvinning. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
Næringsminister Torbjørn Kvalsund i Kvalsund i april i forbindelse med et folkemøte om gruveutvinning. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Det forteller at vi har en regjering som ikke bare er arrogant og kunnskapsløs, men også fullstendig i lomma på kapitalkreftene. Det er nesten så jeg skjemmes av å være norsk.

Vi har til og med en næringsminister som klarer å presse ut av seg at det grønne skiftet er avhengig av å øke utvinning av metaller for å nå klimamålene. Som om utslipp av gruveslam er miljøvennlig. Snakk om å være retorisk frekk i en sak som handler om å forsøple en av de mest sårbare områder i Norge og verden. Jeg er ikke bare sjokkert, jeg er rett og slett forbanna. Og det er jeg ikke alene om.

For det er ikke bare sameaktivister og naturvernere som protesterer. Det er en retorisk fremstilling som er ment å få folk flest til å tro at motstanden mot gruvedrift er noe særgrupper og yrkesaktivister står bak. Det er feil.

En av demonstrantene på et folkemøte i Kvalsund om gruveutvinning. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
En av demonstrantene på et folkemøte i Kvalsund om gruveutvinning. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Folk er opplyst og vet at Nussir-prosjektet i Repparfjorden er en farlig vei å gå. Det er også derfor politikere, industriforkjempere og investorer er så raskt ute med å peke på at det vil skape arbeidsplasser. For sammen med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjentar de denne leksa hele tiden:

«– Gruvedriften vil bidra til bærekraftig verdiskaping og eksportinntekter i nord. Den vil særlig gi et positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet rundt, med nye arbeidsplasser, industriell kompetanse og økonomisk vekst.» (Sitat: Regjeringen.no)

Dette har vi hørt mange ganger før; Da fiskekvoter ble overført til trålere som skulle levere fisk til industrien slik at det ble arbeidsplasser. Det ble det ikke. Ilandføring av olje og gass skulle gi flere arbeidsplasser på land. Det skjedde ikke. Og da oppdrettsnæringen gjorde sitt inntog i norske fjorder skulle det tilføre både arbeidsplasser og mere penger i kommunekassa. Det ble bare smuler tilbake.

Og ingen kan komme å fortelle folk at Nussir-prosjektet er miljøvennlig:

Ifølge Nussirs søknad kommer det til å produseres opp til 6500 tonn avgangsmasser i døgnet. Avgangsmassene vil for det meste bestå av mineralene kvarts, feltspat, glimmer, kalkmineraler og små mengder kobber- og nikkelsulfid.

Annonse

Pussig nok har de ikke tatt signalene ved siste valg der distriktsopprør mot styrt sentralisering av penger og makt var et alvorlig varselskilt.

Nussir har søkt om å få deponere mellom 1 og 2 millioner tonn avgang årlig, for en gruvedriftsperiode på mellom 20 og 30 år. Legger man til grunn 2 millioner tonn avgang hvert år i 30 år, resulterer det i 60 millioner tonn avgang totalt, skriver faktisk.no

Det er sterke krefter som har nytte av at denne type informasjon ikke kommer ut. Og hvis det kommer ut dementeres det i et informasjonssystem som er styrt av enda sterkere krefter.

I tillegg klarer altså den politiske ledelsen i Norge å snakke varmt om «fordelene» ved å forurense sårbare områder i nordområdene. Og det i en flertallsregjering der det sitter en miljøvernminister fra Venstre som har programfestet totalforbud mot å lagre gruveavfall i norske fjorder. Men det var før han og resten av partifellene gikk inn i regjering og miljøvernministeren ble ikledd et lite flatterende munnbind!

Jeg tror at regjeringen nok en gang har misforstått folket. Eller nok en gang har glemt å lytte. Eller svarer opprør med arroganse, slik de har fått for vane å gjøre.

Pussig nok har de ikke tatt signalene ved siste valg der distriktsopprør mot styrt sentralisering av penger og makt var et alvorlig varselskilt. De klarer ikke å ta signalene fra en hel verden som driver århundrets miljøkamp. Og de forstår heller ikke at kampen mot Nussirs planlagte gruvevirksomhet er et opprør som ikke «bare» styres av noen få sameaktivister, ungdom og «gamle raddiser» som ikke forstår hvor viktig det er at man voldtar naturen for å få til det grønne skiftet!

Maktovergrep mot natur og folk fører til motmakt og protester. Det skulle da bare mangle. Men ofte er det full styrke i starten, og så dør det hen, som en politiker sa til meg en gang: «Opp som en bjørn og ned som en skinnfell». I denne saken tar de fullstendig feil.

Det er farlig for den politiske ledelse og kapitalmakta og tro at protestene går over av seg selv. Til det er har Nussir-saken et for stort skadeomfang for naturen, miljøet og folket. Dessuten står den internasjonale tidsånden på klima og miljøaktivistenes side.

Jeg tror den politiske arrogansen og kapitalismens glanstid i Norge får et skudd for baugen i denne saken. Vi er mange som vil hjelpe dem ned fra pidestallen!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Løsningen er ikke alltid større, Sommerseth