Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

I en vegansk verden står dyrs iboende verdi høyest

Jenny Klinge later til å tro at Norsk Vegansamfunn går til krig mot kjøtt, fisk og landbruk.

Henrik Kjellmo Larsen, styremedlem i Norsk Vegansamfunn. Foto: Privat
Henrik Kjellmo Larsen, styremedlem i Norsk Vegansamfunn. Foto: Privat

Mandag 28. september maler Jenny Klinge bildet av det hun kaller et vegansk skrekkscenario med Norsk Vegansamfunn i spissen. Selv om Klinge har endret grunnpremisset for debatten er det tydelig at retorikken den samme. Det må vi snakke om.

Les innlegget fra Jenny Klinge her:

Det er et grunnleggende viktig mål å sikre tros- og livssynsfrihet i Norge. Jenny Klinge har over lengre tid brukt til dels grove karakteristikker om veganere og det veganske livssynet i debatten rundt livssynet vårt.

Nå som Klinge forsøker å dreie debatten over til å handle om selvforsyning vitner det om at resten av Senterpartiet ikke støtter Klinges ønske om å endre tros- og livssynsloven for at Norsk Vegansamfunn ikke skal få tilgang på statsstøtte. Dette er gledelig. Tros- og livssynsfrihet er et gode vi må verne om.

For å svare på Klinges plutselige interesse for selvforsyning tar hun feil på flere områder. Per i dag importerer og gir vi husdyr tilsvarende 150 prosent av befolkningens proteinbehov i fôr, og vi bruker 2/3 av vår egen matjord på å dyrke fôr. Vi vet ikke hvor mange dekar utenlandsk jord som går med til å produsere 150 prosent av Norges proteinbehov i plantekost, men det er enormt mye mer enn hvis vi hadde spist maten selv, i stedet for å først fôre den til dyr.

Annonse

Dersom Klinge og Senterpartiet virkelig er opptatt av selvforsyningsgrad bør de se på dagens importvolum og ressursbruk, i stedet for et hypotetisk scenario basert på en rapport som har fått flengende kritikk nettopp for konklusjonen Klinge lener seg på.

Veganisme som livssyn baserer seg på en moralsk overbevisning om at dyr har en egenverdi som vi mennesker ikke bør krenke. Vi skal avstå fra å drepe, skade eller utnytte dyr så langt det praktisk lar seg gjøre.

Vi er derfor uenige i Klinges og Senterpartiets moralske og politiske ståsted, som i 2017 bidro til at det i Norge ble drept over 68 millioner dyr, hvorav 64 millioner var fugler. I tillegg til 50 millioner rensefisk og hele 281 millioner oppdrettsfisk.

På tross av at Klinge later til å ønske at alt skal forbli slik det alltid har vært, er alle samfunn til enhver tid i endring. Alle endringer et samfunn går gjennom vil ha forskjellige konsekvenser for forskjellige mennesker. På sikt tilpasser befolkningen seg og livet går videre.

Veganisme er et livssyn hvor vi av barmhjertighet og anerkjennelse av alle levende veseners iboende verdi og rett til å leve velger å spise og leve plantebasert. Vi stiller også grunnleggende spørsmål ved strukturene i samfunnet som gjør at dyr valideres for sin bruksverdi og ikke sin iboende verdi.

Et vegansk samfunn vil føre til endringer for enkelte nordmenn, men et ønske om å unngå endring er ikke et argument for å fortsette å utnytte bevisste dyr på et industrielt nivå.

Avslutningsvis ønsker Klinge å introdusere nok et skambegrep – krattskam. Norsk Vegansamfunn tar avstand fra alle oppfordringer til skam. Det vi oppfordrer til er å ha et bevisst forhold til hvordan vi behandler mennesker med andre livssyn enn oss selv, og spesielt hvordan vi behandler dyrene vi deler denne kloden med.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kunstig lave matpriser?