Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

I en offentlighet full av skam, hvor er importskammen?

Importkvoten for svineribbe fra EU har økt fra 75 til 300 tonn fra 2018 til 2019. Det er dårlig nytt for både helsen, miljøet og arbeidsplassene i Norge.

Ribbe: Til jul kan det importeres 300 tonn ribbe pga. ribbemangel. Foto Siri Juell Rasmussen
Ribbe: Til jul kan det importeres 300 tonn ribbe pga. ribbemangel. Foto Siri Juell Rasmussen

I 2017 jobbet det over 25 000 bønder innenfor norske melk- og kjøttproduksjon. Disse bøndene gir oss en trygghet. De bidrar til selvforsyning i krisetider, lokal verdiskapning og bosetting rundt om i hele det landstrakte landet vårt. Å legge til rette for økt import av billig, utenlandsk kjøtt er en trussel mot dette. Da må vi som politikere sikre at langsiktigheten og de nasjonale hensynene blir ivaretatt.

Den økte kvoten på produkter som svineribbe kom som et resultat av forhandlinger med EU i 2017. Senterungdommen mener at Norge må være en aktiv motstander mot økte importkvoter som truer norsk næringsliv, selvforsyning og andre viktige nasjonale hensyn. EØS-avtalen legger opp til en fri flyt av varer på tvers av landegrenser, og da vil de billige, utenlandske varene utkonkurrere de norske.

Annonse

En beregning fra Det europeiske legemiddelbyrået i 2016 viste at antibiotikabruken i Europa varierte sterkt. Norge lå på det laveste nivået. Tyskland, som vi nå kommer til å importere mer svineribbe fra, hadde rundt 30 ganger så høy bruk av antibiotika. Norge har et ansvar ovenfor hele verden for å produsere mer mat på egne ressurser – ikke mindre, som økte importkvoter legger opp til.

Lokal matproduksjon sikrer en god kontakt mellom bonden og forbrukeren. Denne mister vi når kjøttet importeres fra Tyskland. Da kan vi heller ikke følge opp og stille strenge krav til dyrevelferd, slik vi har muligheten til innenfor egne grenser. Oppe i det hele må man heller ikke glemme miljøhensynet: Økt import forutsetter økt transport, og dermed økte utslipp. Burde vi bruke kjøttet fra den lokale bonden, eller tysk kjøtt som må transporteres inn i landet?

Derfor mener vi at det mangler et begrep i dagens debatt rundt skam – nemlig importskam! Vi skal være stolte av å velge norsk, miljøvennlig kjøtt. Vår klare oppfordring er derfor å styre unna regnskog-biffen og antibiotika-ribben – bli en norsketarianer, og spis sunt, norsk kjøtt! ​

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Så er rovdyrangrepa i gang att