Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvorfor vente på EU?

Vi kan ikke vente på EU når vi har mange av svarene på bærekraftig matproduksjon selv.

Bærekraftig: Med matstrategien Farm to Fork sier EU at de skal sette gullstandaren for bærekraftig matproduksjon i verden. Foto: Mostphotos
Bærekraftig: Med matstrategien Farm to Fork sier EU at de skal sette gullstandaren for bærekraftig matproduksjon i verden. Foto: Mostphotos

EU har satt seg som mål å sette gullstandarden for bærekraftig matproduksjon. Det må regjeringen sette en stopper for. Framfor å vente på EU, må Norge allerede nå ta posisjonen som verdens mest bærekraftige matnasjon.

EU har skjønt at dagens matsystemer ikke fungerer - ikke for folk, dyr, fisk eller naturen.

For å sikre sin egen konkurransekraft har de derfor lansert en rekke ambisiøse strategier, også på mat.

EU er en av verdens største matprodusenter og eksportør av mat. Den posisjonen ønsker de å beholde. Det skal de gjøre ved å produsere mer mat av den typen som fremtidens forbrukere vil etterspørre: klimavennlig, dyrevennlig, sunn og trygg.

Med matstrategien Farm to Fork sier EU at de skal sette gullstandaren for bærekraftig matproduksjon i verden.

Den ambisjonen bør Norge setter en stopper for.

Norge er allerede et hestehode foran EU på bærekraftig matproduksjon. Der bør vi holde oss.

Klimautslippene er lave, medisin og antibiotikabruken er lav, plantevernmiddelbruken er lav, dyr, fisk og planter er friske og motstandsdyktige mot sykdom. Fisk og dyr har det bra som hovedregel.

Annonse

Men, vi har også noen feil og forbedringsmuligheter.

Norge må som alle land utvikle en mer sirkulær og ressurseffektiv verdikjede, fornye og forbedre jordkvaliteten og beitene – likevel, vi har et av de beste utgangspunktene for å få til dette.

Strengt tatt burde vi med vårt utgangspunkt i Norge tilbudt EU hjelp til å utforme et mer bærekraftig matsystem i takt med naturen og landenes lokale ressursgrunnlag – ikke omvendt.

For å holde oss på et godt stykke foran EUs bærekraftarbeid trenger vi en langsiktig og strategisk matpolitikk som tar potensiale i blå og grønn matsektor på alvor.

Vi har lykkes i energisektoren fordi vi har utviklet god politikk på området. Dagens system, med årlige jordbruksforhandlinger og et kvotesystem for sjømatsektoren fungerer dårlig som strategisk grunnlag.

Skal vi løfte begge næringene og ta ut det enorme potensiale som ligger i de begge, må vi tenke nytt og utnytte synergiene. Vi trenger en samordnet matpolitikk og konkret næringspolitikk for å maksimere verdiskapingen fra de fornybare biologiske ressursene fra jord, hav og skog.

Akkurat på strategiutforming og ambisjoner ligger EU foran. På innholdet, der skal vi ta dem!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Økt matimport fra Ukraina må skje innenfor dagens kvoter