Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvordan legge Distrikts-Norge øde – en oppskrift fra Oslo bystyre

Ingredienser: noen kilo forskningsrapporter med kunnskap som blir tatt for sannhet, mye makt og lite vett og en god porsjon redsel for å virkelig ta tak i systemet.

Kjøtt: Er det så vanskelig å belønne de som faktisk produserer ren og klimavennlig mat i Bygde-Norge, spør André Sundero og Karola Wenzel ved Hindsæter i Vågå. Foto: Hindsæter Fjellhotell
Kjøtt: Er det så vanskelig å belønne de som faktisk produserer ren og klimavennlig mat i Bygde-Norge, spør André Sundero og Karola Wenzel ved Hindsæter i Vågå. Foto: Hindsæter Fjellhotell

Senhøst på Hindsæter. Fryseren er fylt opp etter nedskjæring av 18 reinslakt fra Vågå tamrein, samt 10 kystlam fra Bremanger og 10 fjellam fra Sørem i Vågå. Til våren blir det kje fra Valbjør gard, norsk skinke blir saltet og hengt opp i stabburet. I vår restaurant blir det ikke brukt annet kjøtt.

På lik linje med mange av våre kolleger prøver vi å bygge opp under det som regjeringen kaller «Matnasjon Norge», med mål om å gjøre Norge «internasjonalt kjent for en spennende matkultur [...] med norske råvarer i verdensklasse» og «med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat».

Det er givende å kunne bruke råvarer som er produsert av våre naboer og venner. Det er givende fordi gjestene er så takknemlige og nysgjerrige på historiene vi forteller. Ikke minst er det givende fordi vi mener at dette er bærekraftig.

Oslo bystyre innfører kjøttfri skolemat og ønsker at kjøttforbruket i alle kommunens institusjoner skal halveres i løpet av de neste fire årene. Også i vår restaurant blir det flere som ber om vegetariske alternativ.

Annonse

Men at enkelte privatpersoner stoler blindt på et generaliserende mediebilde av at alt kjøtt er dårlig for klimaet – det er en sak. At det her er politikere i hovedstaden som ikke ser forskjell mellom kjøtt og kjøtt er verre. At det er ingen av interessegruppene for norskprodusert mat som reagerer på det – er verst. Bare tenk dere hva som ville skjedd om politikerne hadde bestemt å kutte forbruket av havbasert oppdrettslaks?

Det skulle være en selvfølge å stoppe forbruket av importert kjøtt med lange transportveier og fra industrielt dyrehold med dels tvilsom dyrevelferd. Det er ganske sannsynlig at kjøttforbruket vil gå ned med et slikt grep også.

Er det så vanskelig å tenke og handle differensiert? Er det så vanskelig å belønne de som faktisk produserer ren og klimavennlig mat i Bygde-Norge? Hvilket signal om norsk småskalaproduksjon og oss restauranter som bruker deres kjøtt med stolthet tror politikerne at de sender ut til befolkningen med slike beslutninger?

De har muligheten å verdisette slik produksjon med å legge tilrette for innkjøp av norsk kjøtt og dermed fremheve forskjellen, bidra til en bevisst klimavennlig forbrukeradferd og sunn ernæring, som igjen bidrar til verdiskapning i hele landet – men velger å la være.

Da spør vi: Ikke glem at mange av dere synes det er diskriminerende å bli oppfordret til å spise mindre. Spør dere selv, neste gang dere handler på Bondens Marked, om dere ikke diskriminerer og nedverdiger produsentene av landbruksprodukter og samfunnene deres med å innføre et slikt overordnet «kjøtt-forbud»?

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Når ytringsfrihet blir kalt for sutring