Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvordan få noe gjort?

Melkekvotene og en framtidig nedtrapping av melkeproduksjonen, blei diskutert på årsmøte til Norges Bondelag. Men gir denne diskusjonen håp om at noe kan bli gjort?

Bondetinget på Lillehammer i år. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Forslag fra Telemark blei nedstemt 90 mot 16 stemmer etter at avtroppende styremedlem Arnstein Røyneberg ifølge Nationen mellom annet sa; " … men at staten før har sagt nei til mindre endringer enn forslaget til Telemark går ut på. Vi ser derfor minimale sjanser til å få gjennomslag politisk …"

Annonse

Så blei det fremmet fem konkrete forslag fra Hedmark, hvorav det viktigste var at det må bli en tidsavgrensning på anledningen til å leie ut kvote. Forslaget var at styret skulle få disse fem tiltakene til nærmere vurdering. Det var altså kun et forslag om oversendelse av noen ideer til tiltak. Det naturlige hadde vært at dette blei gjort samrøystes. Men nei, det blei vedtatt kun med fem stemmers overvekt.

Hva forteller dette? Lite blei bestemt og få signaler blei gitt. Hva kommer til å skje? Den som lever får se. Norges Bondelag har tydelig problemer med å velge mellom aktive drivere og de som leier ut en rett til å produsere. En rett som de fleste for det meste har fått gratis av fellesskapet.

Når en internt ikke veit hvilket bein en skal stå på og utad ikke tror en har mulighet for gjennomslag for det en måtte komme fram til, så blir det handlingslammelse. Finnes det landbrukspolitikere i næringskomiteen med noen ideer?

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Heller ikke Alpe-jordbruket kommer av seg selv