Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvor mye vil regjeringen øke landbruksbistanden med?

Jeg vil takke utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og regjeringen for at de øker midlene til landbruksbistand, og for et godt leserinnlegg i Nationen den 17. januar.

Bør øke bistanden: Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF). Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix
Bør øke bistanden: Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF). Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Ikke noe kan være viktigere enn å bidra til at alle får nok mat. Støtte til familielandbruket i utviklingsland er også den mest effektive måten å redusere fattigdom på.

FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, har slått fast at vekst i bruttonasjonalprodukt i landbruket i utviklingsland i gjennomsnitt er 2,9 ganger mer effektivt for å redusere fattigdom enn vekst i andre sektorer. Verdensbankens har slått fast at slik vekst er minst dobbelt så effektivt for å redusere fattigdom som vekst i bruttonasjonalprodukt som stammer fra hvilken som helst annen sektor.

Annonse

Det er også andre gode grunner til å satse på støtte til landbruket i utviklingsland. Småskala matprodusenter – bønder, fiskere, pastoralister, jegere og sankere – skaffer maten til flertallet av verdens befolkning.

Omtrent 40 prosent av alle såkalt ‘økonomisk aktive’ er småskala bønder, og i overkant av 40 prosent av arbeidsstyrken i landbruket i utviklingsland er kvinner. Det er også slik at de fleste av de nesten 800 millioner menneskene som lider av sult og ekstrem fattigdom, er småskala bønder og deres familier. Anslagsvis 2 milliarder av verdens fattigste mennesker tilhører familier i utviklingsland som er knyttet til landbruket.

På 1970-tallet utgjorde bistand til landbruket i utviklingsland opp mot 30 prosent av den totale norske bistanden. I 2003 gikk bare 2,05 prosent av norsk bistand til landbruket i utviklingsland. Det statlig oppnevnte Bie-utvalget anbefalte i 2003 norske myndigheter om å øke andelen av norsk bistand som går til landbruket, til 15 prosent innen tre år. I 2017 var andelen 1,9 prosent, i 2019 var den 1,57 prosent.

Nå er det på høy tid at regjeringen og partiene på Stortinget går inn for å følge Bie-utvalgets anbefaling fra 2003 om at 15 prosent av norsk bistand bør gå til landbruket, eller i det miste 10 prosent som mange norske organisasjoner seinere har gått inn for gang på gang i tilknytning til Stortingets behandling av statsbudsjettet.

Mitt spørsmål til Utviklingsminister Ulstein er: Hvor mye vil han og regjeringen øke landbruksbistanden med?

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

EØS-avtalen hindrer et velorganisert arbeidsliv