Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvor mye ressurser er Senterpartiet villig til å bruke på å splitte opp Viken?

Viken vil bli et fylke fra 1. januar 2020. Det har et demokratisk valgt storting bestemt hele tre ganger.

Britt Gulbrandsen, Viken KrFs 2. kandiat. Foto: KrF
Britt Gulbrandsen, Viken KrFs 2. kandiat. Foto: KrF

Med sine 1,2 millioner innbyggere blir Viken ikke bare et stort fylke i antall innbyggere, men også i utstrekning. Ideelt sett kunne det kanskje vært tegnet nye kart i hele Norge på tvers av dagens grenser. Nå er vedtakene gjort og vi i KrF forholder oss til det, og mener en større fylkeskommune er bedre rustet til å håndtere utfordringer vi står ovenfor på en bedre måte.

Prosessen med sammenslåing har pågått et års tid, og i høstens valg velges det nye fylkestinget. Regjeringen jobber med organiseringen av nye oppgaver til fylkene. Sams veiadministrasjon overføres fra nyttår. Innen kulturområdet er det nå dialog mellom departementet og fylkene på hvilke oppgaver som kan overføres. Det er bestemt at kulturminnene skal fylkene heretter ha ansvar for.

De tre fylkene Akershus, Buskerud og Østfold som utgjør Viken har i dag samarbeid på en rekke områder. Heretter vil dette skje under felles ledelse og et fylkesting. Den økonomiske gevinsten av dette vil følge etter hvert. Totalbudsjettet blir atskillig større, noe som gjør at vi har større muligheter til å løfte store prosjekter innen samferdsel, kollektiv eller klima og miljø.

Annonse

Ingen videregående skole er planlagt nedlagt som en følge av sammenslåingen. Mer samordning og større ressurser vil gi oss en bedre rustet skole til å møte morgendagens utfordringer. Det mener jeg våre ungdommer fortjener.

Arbeidet med større samordning av kollektivtransporten i de tre fylkene har allerede i startet. Målet er å gi bedre og billigere kollektivtilbud til våre innbyggere.

Senterpartiet går til valg på å dele opp Viken igjen. Det kan først skje ved et regjeringsskifte, og forutsetter at også Arbeiderpartiet stemmer for. Da må vi ha nyvalg i de tre fylkene på et nytt fylkesting, og alle ansatte må få nye - eller tilbake gamle jobber. Det er mulig at Viken da har eksistert i to år!

Hvor mye ressurser er Senterpartiet villig til å bruke på en slik reverseringsprosess?

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ein fortvila diskusjon