Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvor er fagkunnskapen, Bartnes?

Leder i Bondelaget, Lars Petter Bartnes, skriver i en kronikk at dyrenes velferd er for viktig til å la personer – uten faglig bakgrunn – få bestemme hvordan produksjonsdyrene skal leve.

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. Foto: Siri Juell Rasmussen
Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. Foto: Siri Juell Rasmussen

Om dagens fagfolk hadde hatt innsikt i dyrenes grunnleggende behov, ville vi som befolkning ikke behøvd å uttale oss. Situasjonen er dessverre en annen. Her følger noen eksempler på dårlig dyrevelferd som mange fagfolk overser.

Ku og kalv er fra naturens side skapt til å være sammen. I melkeproduksjonen tas de fleste kalvene fra moren kort tid etter fødselen.

Kyllinger er også skapt til å være sammen med moren. Til tross for det settes nyutklekkede kyllinger på samlebånd, før de pakkes i kasser som lastes på trailere og kjøres ut til produsenter. Produksjonsformen ble opprinnelig laget for fabrikkvarer og har aldri vært ment å benyttes til levende liv, slik den gjør i dag.

Griser er som andre dyr, skapt til å leve ute. I svinenæringen holdes de fleste dyrene innestengt i betongbinger hele livet. Som oksene går grisene direkte fra bingen til slaktebilen.

Dyrevelferdsprogrammet og annet som Bartnes viser til i kronikken er ikke nok til å løfte dyrevelferden. Griseholdet må snus i en langt mer dyrevennlig retning.

Annonse

E-læringskurs, veterinærbesøk og bedre oppfølging av produsentene er både nødvendig og viktig. Men dyrene må også få komme ut av de trange og harde betongbingene.

For å bedre velferden for grisene må de slippes ut i naturen hvor de kan utøve naturlig adferd. I tillegg må antall unger i ungekullene deres reduseres.

Bartnes skriver videre i kronikken at Mattilsynet og rettsvesenet ivaretar dyrenes rettsvern. Det er galt. Foruten å mangle midler til å følge opp dyreholdene i Mattilsynet er rettsvernet til dyrene altfor svakt.

Forskjellsbehandlingen ved tap av en privat eiendel med pengeverdi og vanskjøtsel av produksjonsdyr er stor.

Her følger et eksempel: Om en person stjeler en sykkellås i en sportsbutikk er det nok til at vedkommende umiddelbart politianmeldes av butikkeieren. Kontrasten er stor til bønder som vanskjøtter dyrene sine. De fleste får fortsette driften i årevis ”for å rette opp feil”, før bonden omsider fratas dyrene. Det hele mens dyrene lider.

Rettsvernet til produksjonsdyrene i Norge er altfor dårlig og må styrkes betydelig.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Rivingsekspertenes lettvintheter