Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvor ble det av kysten i budsjettet, havminister?

Fiskeri- og havministeren er positiv til klimavennlig sjøtransport. Men ikke så positiv at det synes i statsbudsjettet.

Må levere: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap). Foto: Fredrik Hagen / NTB
Må levere: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap). Foto: Fredrik Hagen / NTB

Det var positivt å lese fiskeri- og havminister Bjørnar Skjærans (Ap) tanker om sjøtransport og havneutvikling i Nationen nylig. Sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har statsråden mange gode betraktninger rundt forvaltning av havressurser og viktigheten av havner og sjøtransport.

Dette har gitt viktige inntekter og arbeidsplasser i Norge opp gjennom historien, og kan også bety mye for landet i årene fremover.

Fiskeri- og havministeren viser til at Norge er en av verdens største skipsfartsnasjoner og verdens nest største eksportør av fisk og sjømat.

En satsing på havner og farleder er viktig for å utvikle arbeidsplasser og bosetting langs kysten, og som den mest miljøvennlige transportformen er sjøtransport også en viktig del av det grønne skiftet.

Norske Havner stiller seg fullt og helt bak regjeringens refleksjoner og argumenter om sjøtransport.

Havnene er også helt sentrale i en rekke prosjekter innen batteriproduksjon, karbonfangst og lagring, vindmølleutbygging og service, produksjon og distribusjon av karbonfritt drivstoff som hydrogen og ammoniakk. Det er mange av morgendagens eksportarbeidsplasser skapes rundt havnene.

Men, som regjeringen selv påpeker, står sjøtransporten overfor en stor omstilling til null- og lavutslipp i årene som kommer. Samtidig må det investeres i infrastruktur.

Derfor er det underlig at regjeringen ikke benytter muligheten til å stimulere utbygging av havnene og overføre mer godstransport fra vei til sjø.

Heldigvis får regjeringen en ny sjanse allerede i budsjettforhandlinger med SV.

Neste artikkel

Tromsbonden forventer radikale endringer