Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvilken interesse representerer Hovland?

Tine Råvare og Tine Industri har motstridende interesser. Tines konsernsjef kan ikke støtte begge deler.

Industrihatten: Det Tines industriledd og konsernsjef Gunnar Hovland tjener på, tjener ikke alltid norske bønder. Foto: Hilde Lysengen Havro
Industrihatten: Det Tines industriledd og konsernsjef Gunnar Hovland tjener på, tjener ikke alltid norske bønder. Foto: Hilde Lysengen Havro

I Nationen 24.2 fyrer Tinesjef Gunnar Hovland av nok en bredside mot konkurranse og konkurrenter.

Det kommer påstander om at Q-Meieriene ønsker å betale minst mulig for melk, og at "konkurransevridande tilskot" må avvikles. Man får inntrykk av at det er noen bondefiendtlige fløteskummere med grådige aksjonærer som har gjort sitt inntog i markedet, alt dekket av konkurransetilskudd som Tine betaler for. Er det slik?

Konkurranse på foredlingsleddet skaper innovasjon og økt etterspørsel etter melk. Økt mangfold blant norske produsenter demmer også opp for import, noe vi har sett i yoghurtsegmentet.

Stortinget har sagt at et formål med konkurranse er å gi bonden valgmuligheter mht. avsetning av melk. Så hvorfor er ikke konkurranse bra? Hvem representerer egentlig Gunnar Hovland?

Tine SA består i dag av to deler, Tine Råvare og Tine Industri. Sistnevnte står for den industrielle produksjonen i foredlingsleddet. Tine Råvare står for markedsregulatoransvaret og innhenting av melk. Disse to leddene har motstridende interesser, og det er her Hovland unnlater å velge.

Bøndene har selvsagt interesse av å selge mest mulig melk til en gitt pris. Tine Industri har interesse av lavere volumer og høyere priser i nedstrømsmarkedene, som enhver annen aktør med markedsmakt. Tine Industris bedriftsøkonomiske interesser kommer altså i konflikt med bøndenes (og paradoksalt nok) eiernes interesser.

Denne interessekonflikten vises ved svaret på utfasingen av norsk jarlsbergostproduksjon for eksport. Planlagt avvikling av jarlsbergeksport ble møtt med reduksjon av melkekvoter, samtidig som Synnøve Finden nærmest ropte på nye melkevolumer. Er dette i bøndenes interesse, eller Tine Industris?

"Avvikling av jarlsbergeksport ble møtt med reduksjon av melkekvoter, samtidig som Synnøve Finden nærmest ropte på nye melkevolumer. Er dette i bøndenes interesse?"

Hovland skriver at "Det er berre Tine som jobbar for høgast muleg volum og pris til mjølkeprodusentar i heile Norge.

Det stemmer ikke. Hovland har nemlig ikke valgt mellom bøndenes interesse i å selge mest mulig, og Tine Industris interesser som kommersiell aktør.

Løsningen er enkel; gjør skillet mellom Tine Råvare og Tine Industri reelt, og la Hovland velge posisjon. Gjøres dette riktig (selvsagt uten at det går utover bøndenes eierskap), forsvinner også behovet for flere av de konkurransefremmende tiltakene Hovland angriper.

Q-Meieriene kan konkurrere om bøndenes gunst på like vilkår, og aktører som Synnøve Finden og Rørosmeieriet kan være trygge på at de forholder seg til en leverandør som har genuin interesse av å tilby tilstrekkelige volumer til konkurransedyktig pris.

Konkurranse på industrileddet tjener altså bonden fordi det øker etterspørselen etter norsk melk – og det er et ansvar Tine Industri ikke har incentiver til å ta alene.

Neste artikkel

Derfor vil jeg bli bonde, Jenny