Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvem vet best? Fylkespolitikerne eller elevene?

Skolen er til for eleven – ikke for systemet.

Mener fylkene bør bestemme: Marit Knutsdatter Strand (Sp) mener fylkene bør bestemme hvilken skole elevene skal gå på. Det er Høyre uenig i. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Mener fylkene bør bestemme: Marit Knutsdatter Strand (Sp) mener fylkene bør bestemme hvilken skole elevene skal gå på. Det er Høyre uenig i. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tankegodset om at regjeringen vet bedre enn det enkelte fylket hører definitivt ikke samtiden til, skriver Marit Knutsdatter Strand (Sp) i et innlegg om fritt skolevalg. Mitt svar til det er at tankegodset om at fylkespolitikerne vet bedre enn elevene absolutt ikke hører samtiden til.

Spesielt ikke når fylkespolitikere påberoper seg friheten til å bruke elever som brikker når de plasserer elevene på videregående skoler etter nærskoleprinsippet.

NRK Innlandet viser i 13. februar hvor utrolig dårlig nærskoleprinsippet fungerer når Erlend Bekkemellom fra Heidal i Gudbrandsdalen ikke får anledning til å gå på skolen han ønsker fordi bostedsadressen og bussruten avgjør.

Annonse

I utgangspunktet tar bussturen en halv time fra Heidal, hvor han bor, til den videregående skolen både på Vinstra og Otta. Men bussen som kjører til Vinstra har et stopp på Sjoa, og bruker derfor ti minutter lenger. Derfor har fylkespolitikerne i Innlandet bestemt at han må søke seg til Otta. Selv om det bare er Vinstra som kan lære ham om anleggsmaskiner, som er det han ønsker.

Det spiller ingen rolle for fylkespolitikerne. Svaret er at de ikke kan ta hensyn til detaljer som bussruter. Det er jo så man nesten ikke tror det, men sånn blir det når fylkespolitikere ikke tar hensyn til elevenes eget ønske om utdanningsvalg og skole.

På skoler med flere søkere enn plasser vil elevene uansett konkurrere om plassene på bakgrunn av karakterer, både i fylker med fritt skolevalg og i fylker som bruker nærskoleprinsippet. Ingen inntaksordning er perfekt, men fritt skolevalg er det minst urettferdige. Det er en ordning som gir makten til elevene – både i form av valgfrihet og i form av at det er elevenes egen innsats og prestasjoner som kan avgjøre hvilken skole de kommer inn på. Ikke foreldrenes adresse.

Regjeringens forslag om fritt skolevalg i alle fylker har vært på høring, og høringsinnspillene peker på en del utfordringer. Dette tar vi selvfølgelig på alvor, og vi må finne en ordning som både ivaretar elevenes valgfrihet, at ingen elever får for lang reisevei, mulighetene for en desentralisert skolestruktur og som gir næringslivet den kompetansen de har behov for. Over hele landet.

For debatten om inntaksordning til videregående handler i bunn og grunn om ulike elevsyn. Marit Knutsdatter Strand skriver at beslutningen bør ligge til fylkene. For meg og for Høyre er det en selvfølge beslutningen bør ligge hos elevene.

Skolen er til for eleven – ikke for systemet. Derfor er jeg overbevist om at vi skal klare å finne en ordning med fritt skolevalg som ivaretar alle hensynene beskrevet over. Ikke minst av hensyn til elevene.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hjelp ungdommen til matfaget!