Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvem styrer landets rovdyrpolitikk?

De fleste har vel fått med seg at regjeringa har åpnet for lisensfelling av noe som de kaller én ulveflokk, nemlig i Slettåsreviret.

F.v. helseminister Bent Høie (H), klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
F.v. helseminister Bent Høie (H), klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Samtidig er rovviltnemndenes vedtak om å ta ut to andre flokker, nemlig i Mangenreviret og Hobølreviret overprøvd og underkjent.

Og dette forkynte regjeringen i en patetisk pressekonferanse med Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), Helseminister Bent Høie (H) og Landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) nylig. Legg merke til at det var en minister for hvert av dagens regjeringspartier i panelet.

Det var sikkert lett for regjeringa å opprettholde tillatelse om felling av Slettåsflokken. Ser vi på siste bestandstall fra Rovdata så sier disse 2dyr, altså ingen flokk. Hvorvidt det er flere dyr inne vet ingen i øyeblikket. Og skal vi tro tidligere observasjoner så er disse dyra gamle og på vei ut. Dersom de da tas ut i lisensjakt så gjør dette minimal skade, i stedet danner det grunnlag for ny etablering av yngre friskere ulver og vi er et skritt tilbake i bestandsforvaltningen. Mangen- og Hobøl-flokkene består derimot av etablerte flokker på flere dyr i hver flokk.

Og så var det dette med det juridiske grunnlaget for å tillate lisensjakt da. Her proklamerte de «tre musketeere» at nå hadde ulvene i Slettås over tid skapt så mye frykt og elende at nå kunne man tillate seg å legge Naturmangfoldloven paragraf 18c til grunn for lisensjakt. Implisitt så betyr vel det da at det av Mangen- og Hobøl-flokkene må skapes mer frykt, uro og skader fremover i tid før en lisensfelling skal kunne gis?

Med disse nye krumspringene fra regjeringa kan man vel tillate seg å spørre; hvem er det egentlig som styrer, og hvilke krefter påvirker, landets rovdyrpolitikk?

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Rovdyrtap og erstatning