Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvem forsøpler vindkraftdebatten?

Professor Espen Moe påstår at vindkraftdebatten er «fullstendig forsøplet» i Nationens nettutgave 22/6. Han er lite konkret på hvem som står for forsøplingen, men det er tydelig at han har vindkraftmotstandere i tankene.

Når utbygging av vindkraft har skjedd med mindre motstand på kontinentet skyldes det delvis ønske om å kvitte seg med kjernekraft og delvis at turbinene plasseres i allerede bebygde områder, skriver Olav Hjeljord. Foto: Mostphotos
Når utbygging av vindkraft har skjedd med mindre motstand på kontinentet skyldes det delvis ønske om å kvitte seg med kjernekraft og delvis at turbinene plasseres i allerede bebygde områder, skriver Olav Hjeljord. Foto: Mostphotos

Han tillegger denne siden et argument i retning av at andre land vil ha vindkraft i Norge for å slippe vindturbiner i eget land. Så vidt vites har dette knapt vært nevnt i den hjemlige debatten.

Les saken:

Når utbygging av vindkraft har gått mye raskere på kontinentet og med mindre motstand enn hos oss, skyldes det delvis ønske om å kvitte seg med kjernekraft, og delvis at turbinen her plasseres i allerede bebygde områder og ikke som hos oss i urørt natur og langs en av verdens vakreste kystlinjer.

Annonse

Moe antar, uten å si hvor han har tallene fra, at det over de neste tiårene vil være behov for å øke årlig kraftproduksjon med mellom 50 og 100 TWh. Økningstakten i kraftbehovet framover vil sterkt avhenge av hvor raskt elektrifisering og mer effektiv energibruk kan gjennomføres. NVE har i sin langsiktige kraftmarkedsanalyse (Rapport 41/2019), lagt til grunn det de anser som et realistisk tempo for elektrifisering/effektivisering.

Ut fra dette anslår NVE at elforbruket vil øke med 36 TWh fram til 2040 mens produksjonen vil øke med 34 TWh. Produksjonsøkningen kommer fra opprusting av vannkraftverk, solkraft, økende nedbør og vindkraftverk under bygging/konsesjonsgitt. Gitt usikkerheten i beregningene balanserer altså forbruk og produksjon. Ytterligere utbygging av vindkraft i Norge er unødvendig.

Med hensyn til Moes anslag for et behov på 50-100 TWh, kanskje vi i første omgang har nok med å forbruke et innenlands overskudd på 15 TWh som vi eksporterer i et normal år.

Et spørsmål til slutt: Jeg regner med at Moe ikke inkluderer en desperat Kari Thue fra Haramsøya, blant de som forsøpler debatten? Hun sultestreiker som kjent i protest mot vindturbiner i hjemlig natur (Nationen 18/6).

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Alle mann rett til Besseggen