Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvem feilinformerer om kylling?

Hva er godt i kyllingenes liv?

Hall: Tusener av kyllinger som tumler pipende rundt i en stor hall er et trist syn, skriver innsenderen. Foto: Kato Nykvist
Hall: Tusener av kyllinger som tumler pipende rundt i en stor hall er et trist syn, skriver innsenderen. Foto: Kato Nykvist

Nina E. Svendsby og Ola Nafstad i Animalia mener at Grønn Ungdoms påstand om at kyllinger lever smertefulle liv er villedende. Men Animalia har selv gjennom sine rapporter om kylling og dyrevelferd bekreftet det som Grønn Ungdom kritiserer næringen for.

Den siste uka har to kyllingfjøs åpnet dørene gjennom innslag i Dagbladet og på TV2. Sp-politiker Emilie Enger Mehl var med, og passet på å fremheve at ingen kyllinger hadde beinproblem. Det var ikke så rart, i og med at kyllingene som ble vist frem bare var 3 og 10 dager gamle.

Hvorfor vil ikke næringen vise frem kyllinger mot slutten av deres 32 dager gamle liv, når omtrent en fjerdedel halter og mange har sviskader på grunn av ammoniakkholdig strø? Svaret er innlysende. Kyllingenes lidelser er dårlig reklame for næringen.

Svendsby og Nafstad skriver at et kort liv kan være et godt liv. Hva er godt i kyllingenes liv? Det er ikke bare trengselen i de overfylte hallene med tusener av dyr og fravær av solskinn, gress og et naturlig liv som er problemet. Den ekstreme veksten er en stor belastning for fuglenes anatomi og helse.

Lidelsene som rammer kyllinger i deres korte liv - som beinproblem, akutt sirkulasjonssvikt og ascites som fører til væskeopphoping i buken - er knyttet til den raske veksten. Mange kyllinger har også sviskader under føttene. I 2012 gjaldt det 8,5 prosent av alle flokkene som ble undersøkt på slakteriene.

Annonse

Forskningsprosjektet ”Skader og transportdødelighet hos slaktekylling” viste at 20-25 prosent av slakteklare kyllinger i Norge hadde moderat halthet, mens få kyllinger hadde alvorlig halthet. En undersøkelse har vist at kyllinger med beinproblem velger mat med smertestillende middel når de får mulighet.

En studie fra 2015 viste at 0,8 prosent av alle norske kyllinger hadde vingebrudd ved ankomst til slakteriet, trolig påført under plukking. 3,1 prosent av kyllingene på slaktelinja hadde vingebrudd. Rundt en halv million kyllinger påføres altså vingebrudd allerede før de når slakteriet.

Brudd på regelverket er et annet problem. Mattilsynets tilsyn med kyllingbransjen i 2011 avdekket regelverksbrudd i 132 av 152 besetninger, valgt ut etter en risikovurdering. 102 av besetningene hadde alvorlige avvik. Det ble avdekket brudd på regelverket ved 4 av 5 slakteri.

Tusener av kyllinger som tumler pipende rundt i en stor hall er et trist syn, selv før de har utviklet beinproblem og vokst seg inn i trengsel. Veterinær Bergljot Børresen beskriver den uavbrutte pipingen hos kyllingene som et kallerop etter mor. Kyllinger som er hos mora er stille, bortsett fra når de mister henne av syne.

Animalia viser til at FN oppfordrer alle land til å produsere så mye av sin egen mat som mulig. Men FN oppfordrer også til en global endring mot et plantebasert kosthold.

Reklamen for kjøtt, egg og melk er bevisst villedende. Næringen ønsker ikke at folk skal se griser i betongbinger, kyr på bås, høner i bur og halte kyllinger – og velger i stedet å vise et pyntet bilde. Men når næringen prøver å kamuflere virkeligheten viser det at den har noe å skjule. Det gjør det bare enda viktigere å få frem sannheten.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

KrF prioriterer jordvern og global matsikkerhet