Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvem bør eie jord og skog?

Ap og Sp lot Værdalsbruket være et aksjeselskap. Vil partiene gjøre noe med det i dag?

Skaper debatt:  Investor Bjørn Rune Gjelsten har kjøpt Værdalsbruket på rundt 900.000 mål. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Skaper debatt: Investor Bjørn Rune Gjelsten har kjøpt Værdalsbruket på rundt 900.000 mål. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Eva Nordlund har en viktig og interessant kommentar i Nationen, med basis i Bjørn Rune Gjelstens raske og muligens konsesjonsfrie erverv av den store landbrukseiendommen Værdalsbruket i Verdal kommune. Kommentaren gir grunnlag for noen tilleggsaspekter.

Værdalsbruket er et eiendomskompleks som blant annet består av nesten 80 særskilt matrikulerte og fraskilte gårdskoger opprinnelig knyttet til nesten alle gårdsbruk i Øvre Verdal. I tillegg kommer to store opprinnelige allmenninger som utgjør størstedelen av totalarealet.

I slutten av 1989 tok en Verdals-basert interessegruppe kontakt med Storebrand for å lodde mulighetene for utvikling av et lokalt forankret forretningskonsept for et tilbakekjøp av Værdalsbruket. Det resulterte i at Storebrand straks søkte Finansdepartementet om varig dispensasjon fra eierbegrensningene i §§ 7-1 og 7-2 i Lov om forsikringsvirksomhet som hindret og regulerte Storebrands mulighet til å eie og drive forsikringsfremmed virksomhet.

Svaret fra daværende finansminister Arne Skauge var klinkende klart. Storebrand fikk på nyåret 1990 midlertidig dispensasjon til å eie Værdalsbruket med pålegg om å selge seg ned innenfor lovens ramme (0-15 prosent eierandel) innen rimelig tid. Etter Finansdepartementets definisjon ville det si innen 3 år, dvs den tid det måtte ta å finne en ny eier som kunne få konsesjon.

I praksis innebar dette at Storebrand var pålagt å selge Værdalsbruket.

Den lokalt forankrede kjøperinteressen møtte bemerkelsesverdig stor motstand. Kontrasten mellom sentrum og periferi, by mot land, eller i Hans Rotmos ånd, Pocelenstand mot Vømmøldalen, fikk virkelig utfolde seg.

Det må kunne sies at Arbeiderpartiet hadde vært i førersetet for å utvikle viktige politiske virkemidler i landbrukssammenheng, som fremdeles var operative på denne tiden: Statens forkjøpsrett, Statens landbruksbank, og en rimelig oppdatert konsesjonslov med streng offentlig priskontroll.

Dette ville det store og mektige lokale Arbeiderpartiet i Verdal overhodet ikke vite noe av. Sammen med Høyre og halve Senterpartiet gikk de ensidig inn for at Storebrand for all del måtte få fortsette sitt lovstridige eierskap. Resultatet ble som Nordlund skriver at i 1994 fikk Storebrand ytterligere 10 års dispensasjon til å eie Værdalsbruket.

Det ble lagt inn nytt lokalt bud på Værdalsbruket i 2003, men salg var uaktuelt. Men med EØS-avtalen og visse justeringer av forsikringslovverket og offentlig aksept på å flytte Værdalsbruket fra bundne til frie midler internt i Storebrand, lot det seg gjøre å komme unna de ordinære eierbegrensningene i Lov om forsikringsvirksomhet.

Dette var en gylden mulighet for å kunne realisere det Nordlund omtaler som den norske eierskapsmodellen for Værdalsbruket på 1990-tallet, men politisk framsynthet og vilje var totalt fraværende.

Den eiergruppering som kjøpte Værdalsbruket fra Verdal kommune i 1912 var et AS og måtte søke å få konsesjon. Storebrand var, og er, et AS (asa) og måtte søke om midlertidig konsesjon ved sitt aksjeverv i 1935. Værdalsbruket er altså en i utgangspunktet konsesjonsbelagt eiendom/virksomhet.

I dag er det snakk om et samlet salg av 100 prosent av aksjene. Hvis man slipper unna konsesjonsbehandling er det i seg selv alarmerende. Uten konsesjonskrav og offentlig prisregulering ser vi at Bygde-Norge spilles sjakk matt.

Det gjenstår å se om andre AS-eiere av større landbrukseiendommer, som for eksempel Meraker Brug, i tiden framover vil benytte «den gylne tid» man nå muligens er inne i, til å oppnå eventyrpriser ved eierskifte. Og har vi politiske partier som er villig til å ta opp Nordlunds hanske når det gjelder AS og landbruk ?

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ap og Sp mot strømmen