Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hva skal vi med karbonavgift?

I Senterpartiet er det noe skepsis til karbonavgift som klimatiltak: Mye fordi dyrere drivstoff til traktorer og biler vil «ramme» bygdene.

Avgift: Bensinavgiften er gammel særavgift, som nå fungerer som karbonavgift, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos
Avgift: Bensinavgiften er gammel særavgift, som nå fungerer som karbonavgift, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos

Spaltist Kari Gåsvatn bidrar til denne skepsisen, med kommentar publisert 21. august: Hun tviler på om slik avgift vil få folk flest til å endre sine forbruksvaner. Hennes hovedinnvending er at slik avgift kan fungere som «flat» skatt, og da vil belaste de med dårlig råd mye mer enn de velstående.

Annonse

Midt i forrige århundre var det Arbeiderpartiet – med avholdsmannen Einar Gerhardsen i spissen – som styrte landet. Da var det til dels store særavgifter på alkohol, tobakk, og noen få andre varer. Én hensikt med særavgiftene var å begrense – og helst redusere – forbruk som kunne bli skadelig på én eller flere måter. Annen hensikt med de avgiftene var å supplere en da moderat omsetningsavgift, til finansiering av en voksende offentlig sektor.

I 1970 ble omsetningsavgiften erstattet med momsen. Med både «bredere» avgifts-grunnlag og høyere prosentsats, fikk staten da noe mer «å rutte med». Senere har det blitt litt gradering av momsen, med litt lavere «matmoms», og litt høyere prosentsats for noen andre varer. Nå har ikke staten behov for mer «å rutte med», som i 1950 og i 1970. Da kan ny særavgift kompenseres med sterkere gradering av momsen, så «matmomsen» reduseres til 10, 5, eller 0 prosent!

Bensinavgiften er gammel særavgift, som nå fungerer som karbonavgift. Det gjør også avgiftene på nye biler med bensin- eller dieselmotor: Mange kjøper og kjører nå el-bil, til tross for at det – med for få stasjoner med hurtiglading av batterier – fortsatt kan være vanskelig å kjøre langtur med slik bil. Dette viser at forbruksvanene kan endres, med tilstrekkelig gradering av avgifter!

Noen «grønne» politikere vil nå stanse oljeletingen og trappe ned oljeutvinningen raskt, som norsk klimatiltak. Underegnede mener at dette ville være «å begynne i feil ende»: Det er behovet for oljeprodukter som må reduseres, hvis CO2-utslippene fra fortsatt voksende globale antall biler, traktorer og motorbåter skal bremses ned. Da er det neppe noen vei utenom omfattende elektrifisering, med karbonavgift som effektivt økonomisk virkemiddel!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

FFI endrer i EØS-scenarioet i omstridt rapport