Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hva skal vi med et fylkesråd som har lagt inn årene?

Reaksjonene er massive i Nordland etter at fylkesrådet valgte å øke fergeprisene med 20-40 prosent. Folk reagerer, og det med god grunn. Politikerne krangler om hvem som har ansvaret, men ikke med like god grunn.

Opprør: Prisene på fergereiser har økt kraftig etter nyttår. Foto: Janne Grete Aspen
Opprør: Prisene på fergereiser har økt kraftig etter nyttår. Foto: Janne Grete Aspen

La det ikke være noen tvil om hvor ansvaret i denne saken ligger: Hos det rødgrønne fylkesrådet. Samferdsel og videregående opplæring er deres kjerneoppgaver.

I Nordland bygges tilbudet ned innenfor begge sektorene, og hardest går det utover de som bor i distriktene. Det står i sterk kontrast til løftene de styrende partier kom med i valgkampen, og det er urovekkende at det hevdes fra politisk ledelse at de ingenting kan gjøre.

I valgkampen skulle fylkesrådet bygge både ny videregående skole og nytt fylkeshus i Bodø. Lite hørte vi om at nedlegging av videregående skoletilbud eller økte fergepriser sto for tur. Så snart valget var over og makten sikret, kom de dårlige nyhetene om kutt i tjenester. Heldigvis har de lagt byggeprosjektene i fylkeshovedstaden på is. Men man kan undres over at pipa så plutselig fikk en annen lyd.

De økte fergeprisene gir 25 millioner mer i inntekter til fylket. Det er et beskjedent beløp i fylkesbudsjettet, men de økte kostnadene rammer de private husholdningene langs kysten hardt.

Om de mener de ikke kan styre fylket fordi det er vanskelig, da bør de være ansvarlige nok til å gå av.

At folk ikke kan ta seg råd til å sende poden på trening, at det koster over 5000 kroner for en familie med bil og vogn å ta ferga fra Træna til Stokkvågen, og at fylket intet annet gjør enn å trekke på skuldrene og peke på staten, er rett og slett ikke godt nok.

Andre partier la i sine budsjetter inn både videregående skoler og båt- og fergeruter som fylkesrådet ville kutte – og hadde likevel mer penger til overs. Både i 2019 og 2020. Og potten til rådighet er den samme for alle partier. Dette handler om prioritering.

Annonse

Nordland fylke har vært styrt av et Arbeiderparti-ledet fylkesråd siden 1999. Fylkesrådet har flere fylkesråder nå enn da fylkene hadde ansvar for sykehusene. Administrasjonskostnadene er skyhøye, 45 millioner mer enn gjennomsnittet. Stab- og støttefunksjoner har tydeligvis hatt høyere prioritet enn tjenestetilbudet til innbyggerne.

Det kan virke som at fylkesrådet bestående av Sp, Ap, KrF og SV er mer opptatt av at de skal ha makten enn hva de faktisk gjør for innbyggerne. Om de mener de ikke kan styre fylket fordi det er vanskelig, da bør de være ansvarlige nok til å gå av. Andre partier har lagt frem helt andre budsjettforslag, som prioriterer annerledes. Helt uten å klage på andre.

Nå er det ikke inntektssystemet i seg selv som er hovedutfordringen i Nordland. Vi kompenseres for at vi er i nord, med en langstrakt kyst, og får mer kroner pr. innbygger enn andre fylker gjør.

Hovedutfordringen er at vi ikke har nok innbyggere – og vi blir stadig færre. De politiske prioriteringene som gjøres i Nordland for tiden, kan forsterke denne utviklingen. Det er bekymringsfullt.

Interessant er det også at fylkesrådet i Nordland selv ønsket å få lagt tidligere direkte finansiering av båt og ferger inn i rammeoverføringene. De ønsket å bruke båt- og fergemidlene fritt til andre formål og må nå selv prioritere å sette av nok midler til driften av tilbudet. At fylkesrådet nå velger å ikke prioritere dette, må de selv stå til ansvar for.

Det er forstemmende å se at den politiske ledelsen i fylket har lagt inn årene og mener de ingenting kan gjøre, fordi alt er statens skyld. Faktum er at de økte fergeprisene er et resultat av budsjettet de selv har vedtatt, et budsjett med både høy resultatgrad og store fondsavsetninger.

Fylkesrådet bør snarest ta sitt ansvar, som de utvilsomt og faktisk har, for situasjonen rundt samferdselen langs kysten. Dere har pengene, dette handler om vilje til å prioritere.

Hva angår regjeringen og statens rolle i dette, er det åpenbart at overgangen til nullutslippsferger må utløse midler til kystfylkene, slik byvekstavtalene har gitt storbyene statlige midler til økt satsing på kollektiv. Det kommer vi i Nordland Venstre til å fortsette å jobbe for, og vi samarbeider gjerne med fylkesrådet om det.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Venstre stemmer over nye prinsipper