Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hva er NRKs agenda?

For et levende og mangfoldig norsk samfunnsliv er NRKs omlegging et stort tap.

Samfunnsoppdrag: Skjønner NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen hva samfunnsoppdraget går ut på, spør innsenderen. Foto: Heiko Junge / NTB
Samfunnsoppdrag: Skjønner NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen hva samfunnsoppdraget går ut på, spør innsenderen. Foto: Heiko Junge / NTB

«Er det noen voksne hjemme», spør musikkritiker Jørgen Karlstrøm i en meget berettiget kritikk mot den omfattende nedbyggingen av NRKs tilbud til musikkinteresserte.

Tilsvarende kritisk søkelys er nylig rettet mot NRK fra forfatterlauget. Litteraturdekningen i NRK er sterkt nedprioritert.

Men det er ikke bare musikk og litteratur som sultefôres under Tor Gjermund Eriksens ledelse. NRK sin viktige rolle som kunnskapsformidler, inspirator, veileder, som kilde til fordypning innenfor historien, kunsten og litteraturen, som kilde til refleksjon, er historie.

Meningsbærende og informative programmer som Landbrukshalvtimen, Naturens verden, Språkteigen, Ønskediktet og Midt i musikken, er vurdert som uaktuelle, som for smale, som utdaterte.

Dette var faste poster, bemannet med høyt kvalifiserte folk som formidlet viktig kunnskap, som gav oss en felles referanseramme, og som bandt oss vanlige lyttere sammen som folk. Selv om jeg er oppvokst i Oslo savner jeg fortsatt Landbrukshalvtimen med reportasjer som fortalte om arbeidet på gårdene gjennom vår, sommer og høst.

Til sammen dannet NRKs programmer en mangfoldig og bred sendeflate som dekket alle deler av arbeids- og kulturlivet. NRK var en institusjon som ingen kommersielle kanaler kunne utfordre.

I dag fremstår programtilbudet til P1 og P2 som en sammenhengende serie av pludrende prat, samtaler av om med nokså gjennomsnittlige og uviktige kjendiser, ispedd populærmusikk, vanligvis med engelske tekster. Viktig kunnskapsformidling er popularisert og redusert til uformelle samtaleprogram.

Annonse

Et foreløpig bunnivå ble nådd i utenriksavdelingens «Trump mot verden», der saklig formidling av forholdene i amerikansk politikk ble erstattet av enda et samtaleprogram der deltakerne fremsto som brautende, sjølgode folk på et nachspiel.

NRKs fortsatt store og topp kompetente journalistiske ressurser, blir marginalisert og skjøvet ut til fordel for «lette» programmer som yter lite motstand hos lytterne. Antallet produksjoner er skåret dramatisk ned. Sendetiden fylles i stedet opp av en uendelig rekke av repriser. Program som Drivkraft, Sånn er du og Ekko sendes i reprise flere ganger allerede samme uke som de er produsert!

NRK prioriterer ikke en gang å fylle NRK Nyhetskanalen med relevant innhold, men må ty til Ukeslutt, nyhetssendinger fra Svensk radio og direktesendte fotballkamper for å dekke sendeflaten.

Årets få, men viktige helligdager, da NRK tidligere bidro til å gi en følelse av høytid og ettertanke, går nå nesten upåaktet hen. Et typisk eksempel fra P2 skjærtorsdags morgen kl.7.00: Det annonseres at siden det er helligdag utgår de faste postene. I stedet sendes timesprogrammet «Sånn er du» med en eller annen fotballspiller i reprise for fjerde gang!

NRK-sjefen forklarer de dramatiske omlegningene med at det er en ny tid, en ny medievirkelighet, at konkurransen om lytterne er skjerpet.

Men skjønner Eriksen hva samfunnsoppdraget går ut på når hans løsning på utfordringene er legge om både NRK1 og NRK2 slik at de fremstår som en hvilken som helst kommersiell kanal?

I en debatt på Dagsnytt18 forklarte Eriksen at NRK2 tilrettelegges «for alle som ikke har så mange bøker i bokhylla som deg og meg». Kulturkanalen rettes ikke lenger mot de av oss som er normalt opplyste, kunnskapssøkende mennesker, men tilrettelegges for å nå «bredere ut». For et levende og mangfoldig norsk samfunnsliv er omleggingen et stort tap. Svært mange mennesker har mistet noe umistelig og føler sorg.

Har styret i NRK og sittende regjering virkelig ønsket dette?

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Folkets tjenere