Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Høyres sjokkerende skattepolitikk

Jørgen Hattemaker får betydelig mindre skatt med SVs forslag.

I SVs forslag til skattepolitikk for 2021 vil alle inntektsgrupper under 600.000 få redusert skatt i snitt, skriver Kari Elisabeth Kaski. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
I SVs forslag til skattepolitikk for 2021 vil alle inntektsgrupper under 600.000 få redusert skatt i snitt, skriver Kari Elisabeth Kaski. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Anna Molberg, stortingskandidat fra Innlandet Høyre, har 28. april et svært tendensiøst innlegg med tittelen “SVs skattesjokk rammer folk flest”. Enten kan ikke Høyre regne, eller så tror de at folk flest har millioninntekt.

La oss ta tallene først: I SVs forslag til skattepolitikk for 2021 vil alle inntektsgrupper under 600.000 få redusert skatt i snitt. I henhold til statistikken vi får fra SSB, utgjør dette 72,7 prosent av norske skattebetalere, altså ca. 7 av 10. Folk flest får altså ikke skatteøkning med SVs forslag, men de får mindre skatt. Når Molberg påstår at “Jørgen Hattemaker” må ut med mer med SVs politikk, er det rett og slett helt feil.

Jørgen Hattemaker får betydelig mindre skatt med SVs forslag. En skredder som jobber heltid har f.eks. en snittlønn på 464.000 kroner i året. Dette er en helt vanlig lønn for mange arbeideryrker i Norge, og ligner på lønnsnivået for eksempel for helsefagarbeidere, bønder, fiskere, håndverkere og kontorarbeidere. For å parafrasere Molberg: Det er ganske tydelig at Høyre ikke har noe særlig innsikt i lønnsnivået i Norge. Ikke at det kommer som en stor overraskelse.

Annonse

Bakgrunnen for Molbergs innlegg er at de som tjener mellom 600.000 og 700.000 i snitt vil få økt skatt med 757 kroner i året med SVs forslag. De fleste i denne gruppen vil få dette tilbake i form av bedret velferd: SV foreslår gratis SFO, tannhelsereform, økt barnetrygd og mange andre velferdsløft. De som tjener over 700.000 må regne med å betale noen tusenlapper ekstra, mens de som tjener godt over en million må betale mye mer.

Molberg har nemlig rett i én ting i innlegget sitt: Det er riktig at noen kommer til å få skattesjokk med SVs politikk, og det er landets aller rikeste. Slik vil vi omfordele fra privat rikdom til offentlig velferd, og utjevne de galopperende ulikhetene i Norge som har blitt forsterket av Høyres uansvarlige økonomiske politikk.

Molberg problematiserer at SV vil gjeninnføre arveavgiften som noe som vil ramme vanlige folk. Hun unnlater å nevne at 5 mill. kroner kan arves skattefritt med SVs forslag, og en progressiv økning over dette beløpet, med en sats på 70 prosent på arv over 100 millioner kroner. Det er de rikeste av de rike som vil skatte mest med SVs politikk – som seg hør og bør.

Molbergs ærend er å distrahere fra det som virkelig er sjokkerende, nemlig Høyres skattepolitikk. Erna Solbergs regjering har kuttet 1,5 mill. kroner i årlig skatt til de 1000 rikeste menneskene i Norge. De 99 prosentene med lavest formue – altså folk flest – har til sammenligning fått lusne 1200 kr i skattekutt i Solbergs andre periode. Sett på en annen måte: I Solbergs andre periode har de rikeste 1000 personene fått 8 kr i skattekutt per hundrelapp de tjener, mens de 99 prosent med lavest formue – folk flest – har fått lusne 30 øre i skattekutt per hundrelapp.

Nesten hele skattekuttet til de aller rikeste skyldes Høyres kutt i formuesskatten, uten at noe tyder på at det har ført til en eneste ny arbeidsplass – snarere tvert imot. Den eneste sikre konsekvensen av kutt i formueskatt er større ulikhet. Likevel deler Høyre nå ut 11 mrd. kroner i året som en ren gave til landets rikeste - og går til valg på å kutte formuesskatten ytterligere. Det er i sannhet et skattesjokk som rammer folk flest.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

En ny kurs for Norge