Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Høyre tror ikke på folkets protester, med hva med tallenes tale?

Senterpartiets kamp mot sentralisering dreier seg ikke om å «klage på Oslo», men å kritisere regjeringens endeløse svekking av lokalsamfunn i hele landet.

Retten til fisken er blant sakene som skaper engasjement - og jobber - i Distrikts-Norge. Foto: Siri Juell Rasmussen
Retten til fisken er blant sakene som skaper engasjement - og jobber - i Distrikts-Norge. Foto: Siri Juell Rasmussen

I Nationen 7. august kan vi lese at Høyres Jonny Finstad mener at Senterpartiet forsøker å skape «en fortelling» om at regjeringen sentraliserer. Som sannhetsvitne bruker han det totale antallet offentlige arbeidsplasser. Finstad mener at folk i nord som kjemper mot nedleggelse av nærpoliti, kommuner, høyskoler, fødetilbud, fylker, ambulansetjenester, og statlig offentlige arbeidsplasser ikke kan ha sett på tallene. Det kan bero på at Finstad selv ikke har studert tallene så nøye.

I Nationen 8. august kan vi lese at Statistisk sentralbyrås tall viser at 237 kommuner har tapt statlige årsverk. Blant de 100 minst folkerike kommunene har 59 tapt, mens 8 har vunnet. Samtidig har de ti kommunene som hadde flest statlige årsverk fra før fått 2773 flere til sammen.

Finstad har rett i at det ikke er Oslo som er den store vinneren, men når alle de ti kommunene som har vunnet mest har over 30.000 innbyggere, er det ingen grunn til å avfeie Senterpartiets kritikk mot blåblå sentralisering som myter. At kommunene står for en stor del av veksten i samlede offentlige arbeidsplasser hopper Finstad lett over. Det andre er fordelingen av de statlige stillinger. Som for øvrig også er blitt flere, og mer konsentrerte.

Annonse

Senterpartiets kamp mot sentralisering dreier seg ikke om å «klage på Oslo», men å kritisere regjeringens endeløse svekking av lokalsamfunn i hele landet. Bit for bit trekker statens seg ut og svekker trygghet, tjenester og arbeidsmarked for folk som bor utenfor landets store byer.

Næringslivet i Norge er avhengig av at det bor folk som ser muligheter og vil satse i hele landet. Folk må kunne kjenne seg trygge på at ambulansen eller politiet kommer når man ringer, at det skal være trygt å føde barn i hele landet, og at tjenester som er viktige i folks liv ikke skal forsvinne fra lokalsamfunnet. Samspillet mellom staten og private er avgjørende for å utvikle næringer som fiskeri, skogbruk, mineralutvinning, industri, turisme, og alle andre små og store bedrifter som driver Norge fremover.

Dette vet Senterpartiet, derfor satser vi på å styrke lokalsamfunn og på at det skal bo folk i hele landet. Det er uforståelig at Høyre ikke skjønner at folk som bor både på små og store steder ønsker tjenester og trygghet nært der de bor.

Høyres angrep på Senterpartiet og alle som kjemper med oss mot sentralisering viser bare at de ikke har skjønt hva folk snakker om, hva nedleggelse av tjenestetilbud og svekket beredskap gjør med folks liv og trygget. Av det kan vi si en ting sikkert, sentraliseringen fortsetter med uforminsket styrke så lenge Høyre styrer skuta.

Neste artikkel

Gjete Kongens kyr