Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Høyre mener statlig overkjøring er til det beste for elevene

Tankegodset om at «regjeringa veit bedre enn det enkelte fylke» hører definitivt ikke samtida til.

Skole: Fritt skolevalg er kun en frihet for de med høyest karaktersnitt etter ungdomsskolen. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix
Skole: Fritt skolevalg er kun en frihet for de med høyest karaktersnitt etter ungdomsskolen. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

I Nationen 21. januar går Kent Gudmundsen fra Høyre til kamp mot elevens trygghet for å kunne gå på skole og velge en utdanning nær seg. Høyre mener en statlig overkjøring av fylkenes råderett over videregående opplæring er til det beste for elevene, og viser her liten tiltro til folkevalgt styring i fylkene.

Les innlegget fra Kent Gudmundsen her:

Overkjøring for individenes frihet er parolen. Ellers virker Høyre til å ha et ønske om å overføre oppgaver fra stat til fylke, men her går det motsatt vei. Tankegodset om at «regjeringa veit bedre enn det enkelte fylke» hører definitivt ikke samtida til, når regjeringa samtidig har tvunget fram sammenslåinger med formål om flere oppgaver til fylkene – uten at vi så langt er imponerte.

Frihet til å søke seg til en utdanningen nær seg er til forsvar for elever som fra før står i et veiskille for voksenlivet. Rettigheten til å sikre et spredt og desentralisert utdanningstilbud med flere valgmuligheter i nærmiljøet bør være en grunnleggende rettighet for alle elever som skal starte på videregående opplæring.

Annonse

Å ta et retnings- og utdanningsvalg bør ikke være preget av geografi, reiseavstander og hvor vidt eleven får hybel eller ei – men ofte er det en del av avveiningen.

Høyre virker å ha klart for seg at fritt skolevalg, eller karakterbasert opptak som det også kan kalles, er til det beste for alle. Faktum er at det kun er en frihet for de med høyest karaktersnitt etter ungdomsskolen, og at de fleste fylker har ulike varianter av inntaksordninger.

Poenget er at beslutninga derfor heller bør ligge til fylkene. Hvor skolene ligger, hva slags linjer de tilbyr, lærerstaben og elevmassen fra år til år er det som bør avgjøre – ikke hva regjeringa mener. Til sjuende og sist er rammene staten legger gjennom statlige overføringer, lovpålagte krav og reformer førende nok.

Vi bør la Ungdomsråd og elevdemokrati få påvirke fylkespolitikerne hvordan inntaksordninga bør se ut. Skal vi sikre elevene best mulig forutsetninger for å lykkes gjennom 13 års skolegang er motivasjon og elevmedvirkning viktig. Da bør motivasjonen være knyttet til utdanningstilbudet, og ikke en konkurranse der skoler må gjøre seg attraktive for å rekruttere søkere.

Kvalitet for elevene man har må være viktigst, framfor kvantitet og rekruttering. I tillegg skal utdanningstilbudet og arbeidsmarkedet bli sett i sammenheng, noe fylkene og y-nemndene sitter nærmere på å vurdere.

Til å tvinge fram en regionreform med flere tvangssammenslåtte enn frivillig sammenslåtte fylker, er Høyre overraskende opptatt av hvor mye bra som har vært i de tidligere 19 fylkene. Senterpartiet er enig i at mye var godt ved fylkene vi hadde. Samtidig må nå velgernes tale ved fylkestingsvalget gi resultat i hvordan fylkene skal bli styrt videre. Videregående opplæring og inntak av elever har vært en viktig valgkampsak flere steder.

Hvis det nye forslaget skal åpne for lokale tilpasninger, bør forslaget heller skrotes. Senterpartiet vil heller kjempe for hele lokalsamfunn samt desentraliserte utdanningstilbud og fagmiljø – nemlig frihet for gode utdanningstilbud nær folk i hele landet.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

14 kommuner risikerer økt arbeidsgiveravgift