Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hordfast er viktig for Vestlandet

Klimautslippene ved å bygge Hordfast vil gå drastisk ned, ikke øke, slik som Rødt skriver.

Hele E39 ferjefri er en langsiktig visjon, men Hordfast som enkeltprosjekt er reelt, skriver innsenderen. Foto: Janne Grete Aspen
Hele E39 ferjefri er en langsiktig visjon, men Hordfast som enkeltprosjekt er reelt, skriver innsenderen. Foto: Janne Grete Aspen

Partiet Rødt har nylig hatt et innlegg her i avisen som ikke kan få stå uimotsagt. Innlegget oser av billig retorikk og at man ikke har satt seg inn i faktiske forhold.

Klimautslippene ved å bygge Hordfast vil gå drastisk ned – ikke øke - som Rødt skriver. Årsaken er at 7 ferjer med store utslipp og som er svært energikrevende kan fases ut og erstattes med rullende materiell med svært lav friksjon og lavt energibehov.

Realiseringen av Hordfast vil redusere C02-utslipp med opp mot 4 millioner tonn / 40 år, basert på de teknologiperspektivene vi ser i dag (ref. Statens vegvesen og Avinor).

Det snakkes mye om batteridrift på ferjer. På strekningen Halhjem – Sandvikvåg er det ikke forutsetninger for batteridrift. Her er det i tilfelle en hydrogenløsning som kan bli aktuelt engang i fremtiden. Det som uansett vil stå igjen som utfordringen er den enorme forskjellen i energiforbruk på ferje vs. rullende materiell på vei.

Vi snakker om anslagsvis 15-20 ganger høyere energiforbruk. Utslippsreduksjon på alle transportmidler er jo et mål i seg selv, men ferja sitt fremdriftssystem er uinteressant i et mobilitetsperspektiv.

Annonse

Hordfast som prosjekt er dessuten et av Norges suverent mest samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekt, og vil derfor bidra med store verdier i nasjonaløkonomien.

Hordfast har en netto nytte per budsjettkrone på 79 øre. Det vil si at staten tjener 79 øre for hver krone som investeres. Det er unikt i norsk sammenheng.

Dessuten er Hordfast og Rogfast, Sør-Vestlandets framtidige «Intercity tilbud». Her er som kjent ikke noen jernbane, og bo- og arbeidsmarkeder må bindes sammen med vei.

En redusert reisetid mellom Stavanger og Bergen fra 4,5 til 2 timer - åpner for nye bo- og arbeidsmarkeder og regional utvikling i en sterk eksportretta næringsregion. Nettopp derfor har næringslivet framholdt Hordfast som den «game changer» Vestlandet trenger i kampen om framtidig kompetanse og etableringer.

Industrien vår er svært interessert i nye markeder og har lansert spennende løsninger for industriell ståproduksjon av pongtonger, brokasser og tårn. Likeledes har aluminiums løsninger blitt lansert av verft som er eksperter på dette. Dette kan bli en viktig del av omstillingsprosessen som industrien vår står overfor og som også kan gi spennende eksport muligheter.

Hele E39 ferjefri er en langsiktig visjon, men Hordfast som enkeltprosjekt er reelt og det mest lønnsomme enkeltprosjektet i innspillsdokumentet fra SVV til NTP, fordi det bygger sammen 1 million mennesker/ 500.000 arbeidsplasser med en dramatisk kortere reisetid.

Regjeringen har gitt full støtte til prosjektet, nå sist av samferdselsministeren i NTP. Endelig er det meget solid politisk flertall på Stortinget for å realisere Hordfast, det er uendret og det setter vi stor pris på.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Regjeringa blir Ap/Sp-