Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hold fast på USA

For Norge eksisterer det ikke noe sikkerhetspolitisk alternativ til USAs sikkerhetsgaranti.

Norges sterke bånd til USA er historisk, kulturelt, økonomisk og sikkerhetspolitisk begrunnet. Det er ingen grunn til å slakke på båndene til USA etter mobbens storming av Kongressen. Tvert imot, skriver Hårek Elvenes. Foto: John Minchillo / AP / NTB
Norges sterke bånd til USA er historisk, kulturelt, økonomisk og sikkerhetspolitisk begrunnet. Det er ingen grunn til å slakke på båndene til USA etter mobbens storming av Kongressen. Tvert imot, skriver Hårek Elvenes. Foto: John Minchillo / AP / NTB

USAs selvpåførte skadevirkninger på sitt demokrati er langt mer omfattende enn det Russland kunne drømme om å få til. Med dårlig skjult skadefryd var Russland raskt ute med å latterliggjøre det liberale demokratiet etter stormingen av Kongressen.

Russland forsøker kontinuerlig å destabilisere vestlige demokratier, og fyrer opp motsetninger for å polarisere befolkningen. Skal Putin-regimet overleve, er det avgjørende for Kreml at Vestens demokratier ikke fremstår som utstillingsvinduer for fred og velstand.

USAs demokrati er ikke hvilket som helst demokrati; det er verdens eldste konstitusjonelle demokrati og den frie verdens forpost. Hendelsene i USA har rystet USAs allierte. NATO er i utgangspunktet satt opp for å håndtere trusler utenfra, og ikke for å håndtere interne forhold. NATO er tuftet på et forsvar av frihet, demokrati og rettstat.

Når demokratiet trues i NATOs viktigste medlemsland, USA, trues også NATO. Samholdet i NATO utfordres både utenfra og innenfra.

Behovet for å blankpusse NATOs verdigrunnlag er åpenbart. Like viktig som et forsvar av eget territorium er forsvaret av egne verdier. Det er en kontinuerlig oppgave. Alliert samhold må gjenspeiles i ord og handling. Russlands splitt og hersk må for all del ikke få drahjelp av autoritære grupperinger i enkelte NATO-land.

USAs sikkerhetsgaranti er fundamental for Europas og Norges sikkerhet. SV og Rødt betakker seg for USAs sikkerhetsgaranti uten omsvøp til Norges sikkerhet. I 2021 er den sikkerhetspolitiske situasjonen langt mer uforutsigbar enn for få år tilbake. Forholdet mellom NATO og Russland er anspent. Kinas globale ambisjoner, økonomisk og militært er til å ta og føle på.

Norges sterke bånd til USA er historisk, kulturelt, økonomisk og sikkerhetspolitisk begrunnet. Det er ingen grunn til å slakke på båndene til USA etter mobbens storming av Kongressen. Tvert imot. Det er både i Norges og USAs interesse at båndene styrkes. Det norsk-amerikanske vennskapet har dype røtter og interessefellskapet er betydelig.

Regjeringen vil derfor arbeide for å videreutvikle det transatlantiske båndet parallelt med et tettere samarbeid med våre viktigste europeiske allierte.

Neste artikkel

Om å bruke Putin til eget formål